Tullen avslöjade storskalig distribution av alkohol och snus – 120 000 euro i uteblivna skatter

28.11.2014 10.00
Pressmeddelande

Tullens brottsbekämpning har utrett ett fall av olaglig alkoholinförsel där sammanlagt mer än 28 000 liter alkohol har förts in regelbundet från Estland till Finland i över ett år i kommersiellt syfte.  Alkoholen, som förts in med hyrda paketbilar, har distribuerats systematiskt i norra Finland.

Merparten av dryckerna var svaga alkoholdrycker – dvs. öl, cider och long drink – sammanlagt över 80 000 burkar. Andelen starka alkoholdrycker var drygt 400 liter.

Fallet omfattar även införsel av 180 kg snus från Sverige via Torneå till Finland och vidaredistribution av snuset till huvudstadsregionen.

Skatterna som undvikits i samband med införseln av alkoholen och snuset uppgår till omkring 120 000 euro.

Brottshelheten har utretts bl.a. under rubriceringarna grovt skattebrott och grovt alkoholbrott. Under förundersökningen har några personer från norra och södra Finland varit anhållna. Förundersökningen slutförs i början av nästa år och går till åtalsprövning vid åklagarämbetet i Lappland.

Mera information: undersökningsledare Alvi Heikka, tfn 040 332 8047

Pressmeddelande