Tullen avslöjade försäljning av läkemedel som klassificeras som narkotika via nätverket Tor och beslagtog 320 000 euro narkotikapengar

3.1.2018 8.00
Pressmeddelande

Tullen har undersökt en brottshelhet där en på 1970-talet född finländsk man, bosatt i huvudstadsregionen, misstänks ha sålt bl.a. narkotiska läkemedel av märkena Subutex och Rivotril under 2015–2017. Tullen avslöjade fallet på nätet som resultat av sin egen avslöjande verksamhet.

Tullhunden avslöjade penning- och läkemedelsgömmor

Under Tullens förundersökning har sammanlagt 319 550 euro kontanter och över 8 800 Rivotriltabletter beslagtagits. Tullen hittade pengarna och tabletterna i samband med husrannsakningar. Kontanterna och Rivotriltabletterna hade gömts i elspisar i bostäder som den misstänkta förfogar över. Gömställena i elspisarna hittades med hjälp av en tullhund.

Värdet på de beslagtagna drogerna skulle i gatuhandeln ha varit cirka 26 000 euro. Narkotikan misstänks komma från Rumänien. Enligt Tullens förundersökning utgör de beslagtagna kontanta medlen vinning av brott som härstammar från droghandel.

Tullen har undersökt anskaffandet och försäljningen av drogerna som ett grovt narkotikabrott. Under Tullens förundersökning har totalt sju personer förhörts som misstänkta för brott och en av de misstänkta har varit häktad. Förundersökningen i fallet pågår fortfarande.

Pressmeddelande