Hoppa till innehåll

Tullen avslöjade ett omfattande fall av smuggling och illegal försäljning av snus

Utgivningsdatum 21.9.2016 9.00
Pressmeddelande

Tullen har undersökt ett fall av illegal snusinförsel där sammanlagt cirka 500 kilo snus misstänks ha förts in i landet under år 2016. Beloppet av undandragen skatt för det olagligt införda snuset uppgår till cirka 188 000 euro.

I samband med förundersökningen beslagtog Tullen vid två olika tillfällen i Lapplands län sammanlagt 17 760 snusdosor som innehöll 226 kilo snus. Hos de misstänkta beslagtogs också en stor mängd kontanter som hade fåtts från snusförsäljningen. Utöver de beslagtagna snuspartierna har man under förundersökningen utrett ett fall där den ena misstänkta personen tidigare vid fyra olika tillfällen smugglat in sammanlagt 280 kilo snus som distribuerats vidare.

Under Tullens förundersökning har två brottsmisstänka personer varit anhållna. De som medverkat i smugglingen av snus misstänks för grovt skattebedrägeri och smuggling.

Fallet går till åtalsprövning vid Lapplands åklagarämbete under år 2016.

Snus lagligt endast för eget bruk

Enligt den nya tobakslagen som trädde i kraft i augusti 2016 får en privatperson för eget personligt bruk föra in sammanlagt högst 1 000 gram rökfria tobaksprodukter, t.ex. snus, per kalenderdygn. Rökfria tobaksprodukter får inte föras in som gåva. Det är också förbjudet att skaffa och ta emot rökfria tobaksprodukter per post eller på annat motsvarande sätt från andra länder.

Mera information fås via Tullens medietjänst, tfn 0295 527 150

Mediemeddelande