Hoppa till innehåll

Tullen avslöjade ett fall där två affärsmän gjort sig skyldiga till omfattande smuggling av dopningsmedel och narkotikahandel

14.9.2017 8.00
Pressmeddelande

Tullen har avslöjat ett fall av omfattande import av dopningsmedel och ett grovt narkotikabrott, utförda av två affärsmän från Birkaland under åren 2016–2017. Dopningsmedel och narkotika till ett värde av cirka 100 000 euro beslagtogs från lagerutrymmen som användes av de två affärsmännen, och från deras bostäder.

Enligt Tullens förundersökning har två affärsmän från Birkaland i post och kurirförsändelser smugglat stora mängder olika dopningsmedel i vätske- och tablettform till Finland främst från Kina och Lettland. År 2016 beslagtog Tullen en försändelse med tillväxthormon beställd från Kina. Mottagaradressen, kontaktinformationen och det finländska företaget var falska. Dessutom misstänker Tullen att affärsmännen flera gånger använt sitt estniska metallbolag som mottagare av de smugglade dopningsförsändelserna.

Genom import av dopningsmedel har affärsmännen eftersträvat avsevärd vinning av brott

Enligt Tullens förundersökning har man med dopningshandeln eftersträvat stor ekonomisk vinning. De beslagtagna dopningsmedlen och narkotikan är sammanlagt värda cirka 100 000 euro i gatuhandeln.

I mars 2017 genomsökte Tullen affärsmännens bostäder och flera lager som var i deras bruk. Tullen beslagtog sammanlagt över 8 150 milliliter testosteron och anabola steroider i ampuller samt mer än 25 000 anabola steroidtabletter, främst ur lagerutrymmena och den ena mannens bostad. Utöver dessa vanliga dopningsmedel beslagtog Tullen hundratals 1-10 milliliters ampuller med tillväxthormon.

De beslagtagna dopningsmedlen skulle ha räckt till mer än 300 cykler av felanvändning åt en person, vilket visar hur stort Tullens beslag var. I rättspraxis anses rekvisiten för grovt dopningsbrott uppfyllas redan för en mängd dopningsmedel på över 10 cykler. Enligt högsta domstolens linjedragning utgör en cykel den mängd dopningsmedel en person i medeltal använder under en fyra månaders period.

Utifrån det som utretts vid Tullens förundersökning finns det orsak att misstänka att en av männen har förmedlat de smugglade dopningsmedlen vidare. Tullens förundersökning pågår fortfarande gällande förmedlingsfallen.

Yrkesmässig produktion av marijuana och annan narkotikarelaterad brottslighet

Vid utredningen av brottshelheten gällande dopningsmedlen avslöjade Tullen även affärsmännens narkotikahandel. I lagerutrymmen hyrda av de misstänkta beslagtog Tullen så många som 119 Cannabis sativa-plantor i olika tillväxtfaser. Marijuanaplantorna skulle ha gett tre kilo blomställningar för försäljning.

Tullen beslagtog 467 gram marijuana som redan var torkad. Vid Tullens förundersökning framkom att minst 1 250 gram marijuana hade sålts på olagliga handelsplatser i TOR-nätverket.

Från lagerutrymmena som de två affärsmännen hyrt beslagtog Tullen dessutom närmare 150 gram kokain och över 40 gram metamfetamin.

Tullen har belagt de misstänktas egendom med kvarstad till ett värde av 11 250 euro, som motsvarar brottsvinningen.

Avslutande av förundersökningen och överföring till åtalsprövning

Tullen har undersökt fallet som grovt dopningsbrott och grovt narkotikabrott. Affärsmännen som suttit häktade har satts på fri fot tills Tullens förundersökning är klar. Åtalsprövningen av brotten görs i sinom tid vid åklagarämbetet i Östra Nyland.

Pressmeddelande