Hoppa till innehåll

Tullen avslöjade ett exceptionellt fall av skattebedrägeri – kaptenen på ett fraktfartyg använde lagligt fartygsleveransförfarande för smuggling av alkohol och tobak

29.8.2019 8.00
Pressmeddelande

Tullen har undersökt ett exceptionellt fall av skattebedrägeri där kaptenen på ett finskt fraktfartyg misstänks för att vid 48 separata tillfällen ha fört in cigaretter och alkohol från Tyskland för vidareförsäljning i Finland. Vid smugglingen har det lagliga fartygsleveransförfarandet utnyttjats. Beloppet av undandragen punkt- och mervärdesskatt uppgår sammanlagt till cirka 230 000 euro.

Tullen har undersökt ett fall av grovt punkt- och mervärdesskattebedrägeri, där kaptenen på ett finskt fraktfartyg misstänks för att under åren 2013–2014 ha smugglat in närmare 1,1 miljoner cigaretter och över 1 200 liter stark alkohol från Tyskland till Finland. Vid smugglingen har kaptenen systematiskt utnyttjat det lagliga fartygsleveransförfarandet, vars syfte är att anskaffa varor tull- och skattefritt för konsumtion av besättningen på fartyget. Enligt Tullens förundersökning har besättningen på fartyget förbrukat cirka 37 000 cigaretter men ingen alkohol.

Vid Tullens förundersökning kom det fram att den misstänkte hade skaffat cigaretter och alkohol skattefritt från Tyskland vid 48 olika tillfällen. I Tyskland hade cigaretterna och alkoholen alltid lastats in i den misstänktes paketbil som befann sig på fraktfartyget. Vid fartygets ankomst till Finland hade den misstänkte kört ut paketbilen och levererat de smugglade cigaretterna och alkoholen för vidareförsäljning och återvänt till fartyget. 

Utifrån material som Tullen via rättslig hjälp fått från Tyskland har Skatteförvaltningen beräknat att den misstänkte har kringgått punkt- och mervärdesskatter på sammanlagt cirka 230 000 euro. Skatteförvaltningen har ansett att försäljningen av cigaretterna och alkoholen har varit så omfattande att den kan anses vara utövning av affärsverksamhet. 

Den misstänkte undvek förundersökningsåtgärder 

Tullen utredde samma fall av skattebedrägeri redan åren 2014–2015. Då kunde man inte vidta förundersökningsåtgärder mot den misstänkte estniska kaptenen på det finska fraktfartyget, eftersom hen sade upp sig som kapten och lämnade Finland. År 2017 häktades den misstänkte i sin frånvaro och en europeisk arresteringsorder utfärdades. I juni 2019 greps den misstänkte i Estland, varefter hen på beslut av estnisk domstol överlämnades till Finland för att ställas inför rätta för grovt skattebedrägeri.

Kaptenen ansvarade för fartygsleveranserna av cigaretter och alkohol

Enligt Tullens förundersökning har fraktfartygets rederi inte varit delaktigt i det grova fallet av skattebedrägeri. Enligt rederiets separata instruktion ansvarar fartygets kapten för fartygsleveranserna av besättningens cigaretter och alkohol. Besättningen får inte bruka alkohol på fartyget.

Tullens förundersökning har avslutats. Ärendet har gått till åtalsprövning och behandlas vid Egentliga Finlands tingsrätt. Fartygets kapten sitter fortfarande häktad och tidsfristen för väckande av åtal i ärendehelheten löper ut den 3 september 2019.

Pressmeddelande