Hoppa till innehåll

Tullen avslöjade en organisation som införde förfalskade Windows-operativsystem till Finland på olaglig väg

Utgivningsdatum 19.12.2013 10.00
Pressmeddelande

Enheten i Åbo vid Tullens linje för bekämpning av allvarlig brottslighet har sedan maj 2013 undersökt ett fall av misstänkt grovt skattebedrägeri och brott mot industriell rättighet. Förundersökningen har inriktats på förfalskade Windows 7–operativsystemskivor som införts från Kina till Finland under maj-juni 2013. Det sammanlagda värdet för skivorna i försändelserna har beräknats uppgå till ca 1 300 000 euro.

Vid Tullens kontroll av kurirförsändelser som anlände till landet i Åbo i juni 2013 avslöjades flera olika försändelser som innehöll sammanlagt 11 000 Windows 7–operativsystemskivor. Försändelserna kom från Kina och var adresserade till mottagare som var bosatta i Åbo. Förutom de beslagtagna försändelserna kom det vid förundersökningen fram att det i maj 2013 hade skickats 5 400 motsvarande skivor från Kina via Finland till Tyskland. Alla skivor hade införts med en felaktig varukod. Som följd av detta hade de brottsmisstänkta undvikit att betala sammanlagt 184 000 euro i mervärdesskatt till Finska staten för de försändelsers del som inte beslagtagits.

Vid förundersökningen kom det också fram att operativsystemskivorna var förfalskade. Skivorna hade skickats vidare från Finland till Tyskland och på basis av det som framkommit vid förundersökningen var alla skivor avsedda för den tyska marknaden. Införseln organiserades från Kina. De i Åbo bosatta brottsmisstänkta, en 23-årig nepalesisk man samt en 28-årig och en 30-årig kinesisk man, var anhållna i början av förundersökningen. De brottsmisstänkta vistas i Finland på grund av studier. Av de brottsmisstänkta har två deltagit i mottagandet och vidaresändningen av produkterna medan den tredje personen deltagit i verksamheten som organisatör. Personerna har vid förundersökningen erkänt att de har mottagit och vidaresänt de undersökta produkterna.

Produktförfalskningar är ett vanligt problem även i fråga om dataprogram. Handeln med produktförfalskningar orsakar betydande skada för statens skatteinkomster och arbetsplatser samt för programtillverkarna. Brottslig verksamhet, såsom organiserad brottslighet, finansieras med de medel som erhålls från försäljningen av produktförfalskningar. Den som köper en produktförfalskning får inte någon normal garanti för den köpta produkten och kan därmed inte heller försäkra sig om kvaliteten på produkten eller hur den fungerar. Införsel och försäljning av produktförfalskningar är straffbara gärningar som kan leda till straffrättsliga påföljder och skadeståndsansvar.

Ärendet går under januari vidare till åtalsprövning vid åklagarämbetet i Västra Finland.

Mera information:
Undersökningsledare Markus Laine, Tullens brottsbekämpning, tfn 040 332 6176

Mediemeddelande