Hoppa till innehåll

Tullen avslöjade brottshelhet med långvarig införsel och försäljning av alkohol

Utgivningsdatum 2.11.2016 9.00
Pressmeddelande

Tullen har undersökt en brottshelhet som omfattar olaglig införsel av alkohol och där man misstänker att avsevärda alkoholmängder införts till Finland i kommersiellt syfte utan att deklarera det till Tullen, och sedan sålts i Finland utan försäljningstillstånd.Alkoholen har främst sålts till personer med alkoholproblem.Beloppet av undandragen skatt uppgår till cirka 150 000 euro.

Tullen har undersökt ett fall av grovt skattebedrägeri och grovt alkoholbrott där två personer misstänks ha arrangerat införsel från Estland till Finland av omkring 9 000 liter starka alkoholdrycker och cirka 8 000 liter öl i kommersiellt syfte utan försäljningstillstånd under åren 2011–2016.

Tullens förundersökning har visat att alkoholdrycker har sålts i Finland till personer i huvudstadsregionen med alkoholproblem, och att försäljningen i huvudsak skett på kredit. På grund av detta beslagtog Tullen av de huvudmisstänkta flera bankkort med pin-koder som tillhörde köparna av alkoholdryckerna. Dessutom beslagtog Tullen i samband med förundersökningen identitetskort av den andra huvudmisstänkta, som hade tagit korten av köparna för att hindra dem från att ta ut kontanter från banken. Utifrån förundersökningen misstänker man att tiotals personer köpt alkoholdrycker.

Alkoholdrycker infördes främst genom resandeinförsel

Under Tullens förundersökning har det kommit fram att de två huvudmisstänkta hade köpt de importerade alkoholdryckerna ombord på båtar i Estlandstrafiken och i Estland. De misstänkta har rest upprepade gånger för att hämta alkoholdrycker och fört dem in i landet som normal s.k. resandeinförsel. Man misstänker att de huvudmisstänkta på resorna haft sällskap av andra personer som har fört in alkoholdrycker enligt de referensvärden som anges i finska punktskattelagen. Utifrån förundersökningen finns det dock skäl att misstänka att de alkoholdrycker som dessa följeslagare har fört in de facto har tillhört de huvudmisstänkta och sedan kommit att säljas vidare i Finland. De starka alkoholdrycker som införts har enligt förundersökningen i huvudsak varit 38-procentig alkohol.

Flera misstänkta

Under Tullens förundersökning har sammanlagt 17 personer förhörts som misstänkta för brott. De huvudmisstänkta misstänks för grovt skattebedrägeri och grovt alkoholbrott. De personer som medverkat i införseln av alkoholdrycker misstänks för grovt skattebedrägeri. De som köpt alkoholdryckerna misstänks för olaga befattningstagande med infört gods. Dessutom misstänker man enligt förundersökningen att en person gjort sig skyldig till penningtvätt.

Under förundersökningen har man belagt med kvarstad och beslagtagit sammanlagt 27 000 euro. För de i kommersiellt syfte införda alkoholdryckerna borde man ha betalat cirka 150 000 euro i skatt till den finska staten.

Ärendet går till åtalsprovning vid åklagarämbetet i Helsingfors i början av år 2017.

Mera information fås via Tullens medietjänst, tfn 0295 527 150

Mediemeddelande