Hoppa till innehåll

Tullen auktionerar ut bilar i Raja-Jooseppi 3.9.2016

Utgivningsdatum 9.8.2016 9.00
Pressmeddelande

Tullen auktionerar den 3 september 2016 i Raja-Jooseppi ut 36 fordon, som antingen överlämnats till staten eller som inte tullklarerats. Tullen påminner dem som kommer till auktionen om spelreglerna och om hur fordon i dåligt skick ska förvaras på behörigt sätt. 

Fordonsauktionen hålls lördagen den 3 september klockan 12 på adressen Raja-Joosepintie 4580 99800 Ivalo. Fordonen finns till påseende på auktionsdagen klockan 9 – 11 vid Raja-Jooseppi gränsövergångsställe. Bifogat finns en förteckning och bilder på bilarna. Uppgifterna i förteckningen kan komma att ändras.

Tullen svarar inte för de auktionerade fordonens kvalitet, skick, användningssäkerhet eller deras lämplighet. Tullen svarar inte heller för riktigheten av mätarställningen, den eventuellt angivna årsmodellen eller några andra uppgifter. Fordonen säljs alltid i varje bemärkelse som sådana som de är.

Varor som köpts på tullauktion kan inte bytas eller returneras.

En mervärdesskatt på 24 procent tillkommer på auktionspriset. Varorna ska betalas vid auktionen antingen med kontanter eller med bankcertifierad check om inget annat nämns vid auktionstillfället. Ett fordon som köpts vid en tullauktion får inte användas i trafiken eller registreras innan fordonets bilskatt har betalats.

Tilläggsinformation, noggrannare auktionsvillkor och en detaljerad auktionsförteckning över varor som ska säljas publiceras före auktionen.

Fordon som inte auktionerats ut förblir statens egendom och förstörs under tullkontroll.

Tullen säljer varor som tagits ur bruk och varor som dömts förverkade till staten på auktioner runt om i Finland några gånger per år.

Mera information fås via Tullens medietjänst, tfn 0295 527 150

Mediemeddelande