Hoppa till innehåll

Tullen auktionerar i Salla ut bilar från öst som blivit kvar vid östra gränsen

Utgivningsdatum 9.7.2016 8.00
Pressmeddelande

Den 15–16.7 ordnar Tullen en auktion i Salla där man auktionerar ut 128 bilar från öst som förra vintern övergetts eller överlåtits till staten av asylsökande vid gränsstationen i Salla. Tullen påminner dem som kommer till platsen om spelreglerna för tullauktionen och om hur fordon i dåligt skick ska förvaras på ett korrekt sätt.

Fordon av märket Lada och Volga samt övriga märken väntar på sina nya ägare vid tullauktionerna som hålls i Salla kommunhus nästa fredag och lördag kl. 12. I auktionsförteckningen som publicerats på Tullens webbplats  kan man bekanta sig med fordonen och på auktionsdagarna före den egentliga auktionen börjar, finns fordonen för påseende utanför Salla ämbetshus. På fredagen och lördagen klockan 9.30–11.00 finns fordonen vid Salla återvinningsstation dit kommunen ordnar med transport.

– Vi vill påminna dem som kommer till auktionen att bilarna säljs i befintligt skick och de kan inte bytas ut eller returneras, säger tullöverinspektör Kari Hannu från Torneå tull. – Tullen svarar inte heller för riktigheten av mätarställningen, den eventuellt angivna årsmodellen eller några andra uppgifter.

– Bilarna betalas kontant eller med bankcertifierad check om inte annat meddelas under auktionen. En mervärdesskatt på 24 % tillkommer på auktionspriset.

Ett fordon som köpts på en tullauktion får inte användas i trafiken eller registreras innan fordonets bilskatt har betalats. – Köparna ska förbereda sig på att transportera bort bilarna genast efter auktionen och fundera över en säker förvaringsplats för dem. Man ska beakta att en del av bilarna är i riktigt dåligt skick och om de förvaras på fel sätt utgör de en miljörisk.

De fordon som inte blir sålda på auktionen förblir statens egendom och förstörs under tullövervakning.

Tullen säljer varor som tagits ur bruk och varor som dömts förverkade till staten på auktioner runt om i Finland några gånger per år. Den exceptionella tullauktionen i Salla har redan i förväg väckt mycket intresse bl.a. bland bilentusiaster och den har även nått internationella medier.

Auktionsmeddelande och auktionsförteckning

Mera information:

tullöverinspektör Kari Hannu, tfn 040 332 8015
tullöverinspektör Sampo Väisänen, tfn 040 332 8561

Mediemeddelande