Hoppa till innehåll

Tullen återbetalar importskatter som betalats till för höga belopp på grund av valutafel (Uppdaterad 8.11.)

6.11.2019 9.00
Pressmeddelande

Vid Tullen har en felaktig lista över valutaomräkningskurser använts vid förtullningar i fråga om vissa valutor 1.5.2016–30.6.2019. I enlighet med EU-lagstiftningen återbetalar Tullen de överbetalda avgifterna på eget initiativ, när beloppet som ska återbetalas är minst 10 euro. Kunderna kan också ansöka om återbetalning av mindre summor.

Tullen har av misstag använt säljkurser fastställda av en finsk bank för valutor för vilka kurser fastställda av Europeiska centralbanken (ECB) borde ha använts vid omräkning till euro. Detta gäller förtullningar vars skattebestämningsdag har fastställts 1.5.2016–30.6.2019. Felaktigt omräknade valutor är bl.a. rysk rubel, svensk krona och US-dollar. På grund av felet har varornas tullvärde och momsgrund fastställts som 1,5–2,5 procent för höga. Felet gäller cirka 960 000 förtullningar. Summan som ska återbetalas för Tullens del uppgår enligt Tullens nuvarande uppskattning till cirka 11,5 miljoner euro.

Tullen beklagar felet som uppstått i tullarbetet. Efter att ha upptäckt felet har Tullen omedelbart börjat tillämpa kurser fastställda av ECB vid förtullningar där skattebestämningsdagen är 1.7.2019 eller senare och samla uppgifter för återbetalningarna.

”Vi har som mål att inleda återbetalningarna så fort som möjligt. På grund av det stora antalet fall och EU-reglerna som ska iakttas vid fastställande av tullvärde uppskattar vi att återbetalningarna kommer att vara slutbehandlade först under nästa år”, säger förtullningsdirektör Jarmo Räikkä.

Nästan alla rättelser av valutafel kommer att leda till återbetalningar

I enlighet med EU-lagstiftningen återbetalar Tullen de överbetalda avgifterna på eget initiativ, när beloppet som ska återbetalas är 10 euro eller mer. Om beloppet av importskatter som fastställts som för höga är mindre än 10 euro, återbetalar Tullen det på kundens ansökan. Anvisningar för ansökan om återbetalning finns på Tullens webbplats. Tullen begär att Skatteförvaltningen förmedlar kontakt- och kontouppgifterna för de kunder till vilka återbetalningen sker på tjänstens vägnar, så kunderna behöver inte kontakta Tullen eller Skatteförvaltningen.

Om förtullningen har skett före år 2018, återbetalas inte den mervärdesskatt som fastställts till ett för högt belopp, om det är fråga om en importör som införts i registret över mervärdesskatteskyldiga eller annan importör enligt 100 § i mervärdesskattelagen (1486/1994) och om den skatt som betalats på en importerad vara har kunnat dras av eller fås som återbäring. Tullen återbetalar dock mervärdesskatten vid import om importören inte har kunnat dra av mervärdesskatten som uppburits till ett för högt belopp på grund av valutafelet.

Kunder ska på eget initiativ korrigera momsdeklarationen som lämnas till Skatteförvaltningen (Uppdaterad 8.11.)

Skatteförvaltningen har sedan år 2018 ansvarat för mervärdesbeskattningen av importvaror om importören har införts i registret över mervärdesskatteskyldiga. Tullvärdet som ändrats på grund av den felaktiga valutakursen samt de tullar, skatter och avgifter som Tullen uppbär påverkar momsgrunden vid import.

Skatteförvaltningen har publicerat en anvisning om korrigering av momsdeklarationen på vero.fi. Gå till Skatteförvaltningens anvisning på vero.fi

Valutor som omfattas av felet (Uppdaterad 8.11.)

 AUD, CAD, CHF, CZK, DKK, GBP, HKD, HUF, ILS, INR, JPY, KRW, MXN, NOK, NZD, PLN, RUB, SEK, SGD, THB, TRY, USD, ZAR

Pressmeddelande