Hoppa till innehåll

Tulldeklarering vid import från och med den 1.1.2018

Utgivningsdatum 29.9.2017 7.58
Pressmeddelande

Mervärdesbeskattningen vid import överförs från Tullen till Skatteförvaltningen den 1 januari 2018 så som det informerades i Tullens kundmeddelande den 21.9.2017. Inga ändringar kommer dock nödvändigtvis att ske i tulldeklareringen vid import.

Deklaranterna behöver inte ändra sina egna deklarationssystem och -processer på grund av att mervärdesbeskattningen flyttar, eftersom Tullen fortfarande tar emot och handlägger tulldeklarationer i deras nuvarande form på samma sätt som förut. Men om tulldeklarationen gäller sådana importvaror vars mervärdesbeskattning sköts av Skatteförvaltningen från och med den 1.1.2018, så behöver man inte längre inkludera sådana uppgifter som före ändringen endast påverkade mervärdesbeskattningen. Om det finns sådana uppgifter i tulldeklarationen beaktas de inte i förtullningsbeslutet. Tullen vill också påminna om att tullvärdet ska anges precis så som förut.

Meddelanden om ny lagstiftning och förändrad tulldeklarering