Hoppa till innehåll

Tullbefrielser 1.1.2016

Utgivningsdatum 5.1.2016 12.08 | Publicerad på svenska 27.12.2016 kl. 16.59
Pressmeddelande

2/2016, PNy

Europeiska unionens råd har utfärdat en förordning om ändring av förordning (EU) nr 1387/2013 om befrielse från Gemensamma tulltaxans autonoma tullar för vissa jordbruks- och industriprodukter. Förordning nr 2015/2449; publicerad i EUT L 345/30.12.2015, s. 13 - 213.

Genom förordningen beviljas hel befrielse från Gemensamma tulltaxans autonoma tullar för 110 nya produkter. För 41 produkters del ligger tullbefrielsen inte längre i unionens intresse och därför stryks de från bilagan till förordningen. Produktbeskrivningen för 45 tullbefrielser och KN-nummer för 22 produkter ändras. Slutdatumet för den obligatoriska översynen ändras för 148 produkter.

Bilagorna I och II till förordning (EU) nr 1387/2013 slås samman och ersätts med texten i bilagan till den nu publicerade förordningen.

Förordningen tillämpas från och med den 1 januari 2016. Befrielsen avseende produkten med Taric-nummer on 3824 90 92 88 ska dock tillämpas från och med den 1 januari 2015.

TMD