Hoppa till innehåll

Tullbefrielse för vissa monitorer

Utgivningsdatum 10.6.2011 9.21 | Publicerad på svenska 18.1.2017 kl. 14.57
Pressmeddelande

95/2011, RAS/TSe

Rådet har utfärdat förordning (EU) nr 555/2011 av den 6 juni 2011 om ändring av bilaga I till förordning (EEG) nr 2658/87 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan (EUT L 150, 9.6.2011). Förordningen ska tillämpas från och med den 1 januari 2011.

Del 2 avdelning XVI kapitel 85 i bilaga I till forordning (EEG) nr 2658/87 ska ändras på följande sätt:

1. Texten i kolumn 3 för KN-nummer 8528 59 10 ska ersättas med följande:

”14 (*)
___________
(*) Autonom befrielse från tull till och med den 30 juni 2011 för svartvita eller andra monokroma monitorer med en teknik med flytande kristaller, utrustade med antingen DVI-kabel (Digital Visual Interface) eller VGAkabel (Video Graphics Array) eller båda, med en bildskärm med ett diagonalmått på högst 77,5 cm (30,5 tum), med ett bildskärmsformat på 1:1, 4:3, 5:4 eller 16:10, med en upplösning på minst 1,92 megapixel, och med färgpunkter på högst 0,3 mm. (Taric-nummer 8528 59 10 10)”.

2. Texten I kolumn 3 för KN-nummer 8528 59 40 ska ersättas med följande:

”14 (*)
___________
(*) Autonom befrielse från tull till och med den 30 juni 2011 för färgmonitorer med en teknik med flytande kristaller, med en bildskärm med ett diagonalmått på högst 55,9 cm (22 tum) och med ett bildskärmsformat på 1:1, 4:3, 5:4 eller 16:10. (Taric-nummer 8528 59 90 40 40)”.

TMD