Hoppa till innehåll

Förtullningstjänsten utvecklades utgående från kundernas behov

20.5.2020 9.20
Pressmeddelande

Tullen tog i februari i bruk den förnyade Importförtullningstjänsten för privatpersoner. Den nya tjänsten har visat sig vara mycket enkel att använda. Allt fler privatpersoner förtullar sina paket smidigt på nätet oberoende av tid och plats.

Tullen förnyade i början av året Importförtullningstjänsten för privatpersoner för att den bättre skulle motsvara kundernas behov. Kunderna fick också medverka vid utvecklingen av tjänsten. Tullen samarbetade bland annat med Aalto-universitetet, vars studenter gavs möjlighet att testa en provversion av tjänsten och ge utvecklingsförslag.

I den nya tjänsten har det blivit ännu smidigare än tidigare att sköta förtullningen, och man har särskilt tagit mobilanvändare i beaktande. Man behöver fylla i färre fält än tidigare och en del av de behövliga uppgifterna förmedlas direkt till tjänsten i samband med identifieringen. Tjänsten innehåller också fler ofta förtullade varor än tidigare. Om kunden hittar varan i tjänsten med hjälp av sökfunktionen, behöver hen inte ta reda på varans varukod.

Fram till mitten av maj hade redan över 60 000 förtullningar gjorts i den förnyade tjänsten. Kunderna har tagit emot tjänsten bra. Den har fått ros för att vara smidig att använda och för att anvisningarna är tydliga. Tekniska utmaningar har givetvis förekommit, såsom alltid när en ny digital tjänst tas i bruk, men lösningar har då sökts aktivt för att åtgärda dessa.

Slut på kundservice över disk för privatpersoner i juni

Ett av målen vid utvecklingen av förtullningstjänsten har varit att man ska kunna sköta sina tullärenden oberoende av tid och plats, utan att behöva besöka ett tullkontor. Målsättningen har varit att göra förtullningen så enkel att kunden kan göra den själv i Importförtullningstjänsten för privatpersoner, och att kunden därmed inte längre behöver ta sig till ett tullkontor för att göra förtullningen där.

Från och med början av juni ska privatpersoner förtulla sina postförsändelser elektroniskt, då förtullningen av postförsändelser vid tullkontoren avslutas. Ändringen gäller Postens och Åland Posts postförsändelser. Ändringen gäller inte andra transportfirmors försändelser eller frakter. Trots att kundservicen över disk läggs ned och förtullningen av postförsändelser framöver sker på nätet, hjälper tulltjänstemännen fortfarande vid behov kunder som behöver hjälp med förtullningen vid kundserviceställena.

Trots att näthandelsvolymerna har ökat så är antalet privatpersoner som sköter sina förtullningar över disk vid tullkontoren litet. Vid tullkontoren vid östgränsen görs endast enstaka förtullningar av postförsändelser. Mest förtullningar vid tullkontoren görs på Åland och vid Flygtullen på Helsingfors-Vanda flygplats. Överlägsna merparten av kunderna sköter dock sina förtullningar på nätet.

”Importförtullningstjänsten för privatpersoner som vi förnyade i början av året har gjort förtullningen smidigare för kunderna. Om kunden dock behöver hjälp eller om hen inte har elektroniska apparater, bistår vi även framöver hen vid våra kundserviceställen som erbjuder förtullningstjänster. Ingen lämnas ensam, utan vi ser nog till att varje kund får sitt paket förtullat”, säger tullöverinspektör Nadja Painokallio.

Användningen av förtullningstjänsten förutsätter nätbankskoder, mobilcertifikat eller certifikatkort. Om kunden av någon orsak inte själv kan göra förtullningen elektroniskt, kan förtullningen göras på alternativa sätt. Man kan till exempel befullmäktiga en annan person att sköta förtullningen för sin räkning eller köpa förtullningen som en tjänst av ett ombud. Om kunden har något slags funktionshinder, såsom en synskada, kan en tulltjänsteman vid tullkontoret avgiftsfritt fylla i deklarationen på dennes vägnar.

Om kunden inte har någon sådan apparat som behövs för den elektroniska förtullningen, kan ärendet skötas vid tullkontoret med en pekplatta som är avsedd för kunderna. Tullens personal ger vid behov handledning i användningen av tjänsten.

På Åland används tjänsten också när man förtullar varor som införs från ett annat EU-land över skattegränsen till Åland. Användningen av tjänsten utvidgas vid ingången av år 2021, när tulldeklareringen mellan Fastlandsfinland och Åland förändras.

Pressmeddelande