Hoppa till innehåll

Tullauktion i Vanda 16.5.2018

11.5.2018 12.30
Pressmeddelande

Tullauktion ordnas onsdagen 16.5.2018 kl. 12 på adressen Gamla Borgåvägen 231, A-huset, 01380 Vanda. Som betalningsmedel accepteras kontanter, Visa, Visa Electron, Mastercard och Maestro.

Vid auktionen säljs varor som förverkats till staten och som med stöd av art. 198 i tullkodexen (EU) nr 952/2013, art. 250 i kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/2447 och 80 § i tullagen (304/2016) blivit kvar under tullkontroll samt varor som i enlighet med 7 kap. 23 § i TML övergått till statens ägo. Samtidigt säljs också fordon som Tullen tagit ur bruk. Mervärdesskatt tillkommer på auktionspriset om köparen inte är införd i registret över mervärdesskatteskyldiga.

Det är möjligt att bekanta sig med varorna 16.5.2018 kl. 11–12.

Auktionsförteckning (pdf)
Auktionsvillkor (pdf)
Skatteförvaltningen: Anvisningar gällande mervärdesbeskattning
Skatteförvaltningen: Anvisningar gällande beskattning av fordon
Trafi: Anvisningar gällande transport och försäkring av fordon

Kundmeddelande