Hoppa till innehåll

Tullagerdeklarationerna blir elektroniska, överlåtelsebeslutet förändras

27.5.2019 16.21
Pressmeddelande

Deklarationerna för tullagring ska inges elektroniskt från och med 1.6.2019.

När deklarationen inges elektroniskt genereras överlåtelsebeslutet av Tullens system och heter ’beslut om frigörande’ på svenska. Beslutet ser lite annorlunda ut och har på svenska ett annat namn än överlåtelsebesluten som gäller övriga tulldeklarationer. Beslutet ska uppvisas för innehavaren av tillfälligt lager när varor hämtas ur ett tillfälligt lager. Innehavaren av det tillfälliga lagret bifogar beslutet om frigörande till sin bokföring.

SAD-blanketten får användas som tullagerdeklaration endast i maj. Därefter duger den som verifikat över frigörande endast vid reservförfarande eller om Tullen har beviljat deklaranten juni månad i tilläggstid för att införa elektroniska deklarationer vid tullagring.

Mera information:

Tullens föreskrift om införande av elektronisk deklarering vid tullagerförfarande
Reservförfarande vid tullagring
Kundmeddelande: Meddelandedeklareringen vid tullagring har inletts

Kundprojektet UTK/UTU: ucc(at)tulli.fi

Meddelanden om ny lagstiftning och förändrad tulldeklarering