Hoppa till innehåll

Tullaboratoriets verksamhet utvärderades igen

15.6.2018 13.06
Pressmeddelande

Ackrediteringstjänsten FINAS gjorde en periodisk utvärdering av Tullaboratoriets verksamhet i början av sommaren. Utvärderarna var finska och svenska experter.

Vid utvärderingen konstaterades att Tullaboratoriets tekniska verksamhet håller hög klass och att den utvecklas kontinuerligt. Enligt utvärderingen är personalen kompetent och motiverad, och personalens kunnande upprätthålls genom vidareutbildningar. Valideringspraxis i fråga om laboratoriets metoder konstaterades fungera bra och man hade med mycket god framgång deltagit i jämförande mätningar inom alla testningsområden.

Som en följd av utvärderingens resultat kommer Tullaboratoriets ackrediterade kompetensområde att utvidgas inom identifiering av prov av olagligt införda ämnen, grundämnesanalys av livsmedel, mikrobiologi, analys av medel som förbättrar livsmedel samt analys av material som kommer i kontakt med livsmedel.

Vid laboratoriet tillämpas inom många delområden ett s.k. flexibelt kompetensområde, vilket innebär att laboratoriet kan själv, inom överenskomna gränser, utvidga sitt kompetensområde mellan utvärderingsbesöken. Efter den föregående utvärderingen utvidgades kompetensområdet inom analysen av pesticidrester, analysen av narkotika samt undersökningen av allergener och genteknik.

Tullaboratoriet har cirka 80 ackrediterade testningsmetoder inom följande delområden: provtagning av livsmedel, mikrobiologisk och kemisk testning av livsmedel, mekanisk och kemisk testning av konsumtionsvaror, analys av narkotika, bränsleanalys, genteknik och allergener.

Enligt utvärderingen uppfyller Tullaboratoriets verksamhet kraven i standarden SFS-EN ISO/IEC 17025:2005.

Tullaboratoriets meddelanden