Hoppa till innehåll

Tullilaboratorion toiminta on arvioitu erinomaiseksi

17.5.2017 9.10
Tiedote

Tullilaboratorion toimintaa on kevään aikana arvioitu kahteen otteeseen. Maaliskuun lopussa komission terveyden ja elintarviketurvallisuuden pääosaston (DG SANTE) asiantuntijat olivat arvioimassa geenimuunneltujen organismien (GMO) valvontaa Suomessa ja toukokuun alussa FINAS- akkreditointipalvelu arvioi Tullilaboratorion testaustoiminnan.

GMO-valvonnan arviointi

GMO-auditoinnissa kolme asiantuntijaa, kaksi Euroopan komissiosta ja yksi kansallinen asiantuntija, arvioivat Tullilaboratorion toimintaa. Toiminnan ja tulosten esittelyn ja tiukkojen yksityiskohtaisten kysymysten jälkeen asiantuntijat totesivat toiminnan olevan kunnossa. Komission edustajat totesivat koko viikon kestäneen arviointikäyntinsä loppukaneetissa, että Suomessa on GMO valvontaan tarvittavat resurssit ja toimivat valvontajärjestelmät sekä erinomaisesti koulutetut valvontaviranomaiset. Yhteistyö viranomaisten välillä on toimivaa ja mutkatonta. Näytteenottotekniikat ovat tarkoituksenmukaisia, akkreditoitujen menetelmien kirjo on laaja ja määräystenvastaisten tuotteiden seuranta on tehokasta.

Testaustoiminnan arviointi

Tullilaboratorion testaustoiminta on ollut akkreditoituna vuodesta 1993. Seitsemännen akkreditointikauden ensimmäisellä arviointikäynnillä FINAS-akkreditointipalvelun ulkoinen pääarvioija yhdessä kuuden teknisen arvioijan kanssa arvioi Tullilaboratorion toimintaa kahden päivän ajan.

Ensimmäisen päivänä arviointiin lelutestausta, näytteenottoa sekä GMO- ja allergeeni-testausta. Lelutestausta arvioineen asiantuntijan mukaan Tullilaboratorio on yksi alan huippulaboratorioista ja näytteenoton arvioinnissa todettiin näytteenottajien olevan äärimmäisen hyviä ja rutinoituneita työssään. GMO- ja allergeeni-tutkimuksia tekevät henkilöt todettiin arvioinnissa kokeneiksi ja vertailumittausten erinomaisten tulosten perusteella Tullilaboratorio on yksi Euroopan parhaimmista laboratorioista näillä testausalueilla.

Toisena päivänä arvioitiin mikrobiologiaa ja jatkettiin kemian analytiikan arviointia. Arvioinnin mukaan mikrobiologian henkilöstöllä jatkuva kehittyminen ja kehittäminen ovat nähtävissä ja kemian analytiikassa henkilöstön kokemus ja asiantuntemus ovat vakuuttavaa. Menestyminen kemian vertailumittauksissa on hyvällä tasolla ja niihin on osallistuttu monipuolisesti.

Arvioijat kirjaavat ne havaintonsa toiminnan puutteellisuuksista poikkeamiksi silloin kun akkreditointivaatimukset eivät täyty, mutta puutteellisuudet eivät vaaranna tulosten oikeellisuutta. Puutteellisuudet, jotka vaarantavat tulosten luotettavuuden tai toiminnan tason, kirjataan merkittäviksi poikkeamiksi. Tullilaboratorio sai poikkeamia, mutta yhtään merkittävää poikkeamaa ei kirjattu. Lisäksi keskusteluissa nousi esille erilaisia kehittämiskohteita.

Ulkoinen pääarvioija totesi loppuyhteenvedossaan Tullilaboratorion toiminnan laadukkaaksi.

Artikkeli Tullilaboratorion tiedotteet