Hoppa till innehåll

Tullaboratoriets verksamhet bedömdes vara utmärkt

17.5.2017 9.10
Pressmeddelande

Tullaboratoriets verksamhet har utvärderats två gånger under våren. I slutet av mars utvärderade experter från kommissionens generaldirektorat för hälsa och livsmedelssäkerhet (DG SANTE) övervakningen av genetiskt modifierade organismer (GMO) i Finland och i början av maj utvärderade FINAS-ackrediteringstjänsten Tullaboratoriets testningsverksamhet.

Utvärdering av GMO-övervakningen

Vid GMO-auditeringen utvärderades Tullaboratoriets verksamhet av tre experter, två från Europeiska kommissionen och en nationell sakkunnig. Efter att verksamheten och resultaten presenterats och skarpa, detaljerade frågor besvarats, konstaterade experterna att verksamheten var i ordning. I sin slutsummering av utvärderingsbesöket som tagit en hel vecka konstaterade kommissionens representanter att man i Finland både har behövliga resurser och fungerande övervakningssystem för GMO-övervakning samt utmärkt utbildade övervakningsmyndigheter. Samarbetet myndigheterna emellan är fungerande och okomplicerat. Provtagningsteknikerna är ändamålsenliga, utbudet av ackrediterade metoder är omfattande och uppföljningen av produkter som strider mot föreskrifterna är effektiv.

Utvärdering av testningsverksamheten

Tullaboratoriets testningsverksamhet har varit ackrediterad sedan år 1993. Vid den sjunde ackrediteringsperiodens första utvärderingsbesök utvärderade FINAS-ackrediteringstjänstens externa huvudutvärderare tillsammans med sex tekniska utvärderare Tullaboratoriets verksamhet i två dagar.

Under den första dagen utvärderades testning av leksaker, provtagning samt GMO- och allergentestning. Enligt experten som utvärderade testningen av leksaker är Tullaboratoriet ett av topplaboratorierna inom branschen och vid utvärderingen av provtagningen konstaterades det att provatagarna var extremt kompetenta och rutinerade i sitt arbete. Personerna som utförde GMO- och allergenundersökningar bedömdes vara erfarna och på basis av de utmärkta resultaten från jämförande mätningar är Tullaboratoriet ett av de bästa laboratorierna i Europa inom dessa testningsområden.

Under den andra dagen utvärderades mikrobiologi och kemisk analytik. Enligt utvärderingen kunde man se den kontinuerliga utvecklingen hos personerna som arbetade med mikrobiologi, och erfarenheten och expertisen hos personerna som arbetade med kemisk analytik konstaterades vara imponerande. Man har klarat sig bra i de jämförande mätningarna för kemi och deltagit i dem på olika sätt.

Utvärderarna registrerar sina observationer om brister i verksamheten som avvikelser när ackrediteringskraven inte uppfylls men bristerna inte äventyrar resultatens riktighet. Om bristerna äventyrar resultatens tillförlitlighet eller nivån på verksamheten så registreras bristerna som betydande avvikelser. Tullaboratoriet hade avvikelser, men inga betydande avvikelser registrerades. Under samtalen dök det också upp olika utvecklingsobjekt.

I sin sammanfattning konstaterade den externa huvudutvärderaren att Tullaboratoriets verksamhet är högklassig.

Artikeln Tullaboratoriets meddelanden