Hoppa till innehåll

Tullaboratoriets verksamhet bedömdes igen – är kompetent

24.3.2020 8.02
Pressmeddelande

FINAS bedömde Tullaboratoriets verksamhet och konstaterade att den har hög nivå. FINAS har bedömt Tullaboratoriets verksamhet sedan år 1993. Nu var det fråga om en ombedömning inför den åttonde ackrediteringsperioden, och bedömningen gällde hela laboratoriets verksamhet från provtagning till delgivning av resultat.  Enligt bedömningen uppfyller Tullaboratoriets verksamhet kraven i standarden SFS-EN ISO/IEC 17025:2017 för testlaboratorier.

Vid bedömningen konstaterades att Tullaboratoriets tekniska verksamhet är högklassig, opartisk och konfidentiell och att den utvecklas kontinuerligt. Enligt bedömningen är personalen kompetent och yrkeskunnig och utvecklingen av deras kompetens och principerna för övervakning av kompetensen håller hög klass. Enligt bedömningen har laboratoriet implementerat förändringarna enligt den nya standardversionen SFS-EN ISO/IEC 17025:2017 i behövlig omfattning.

I och med kontrollförordningen gällande livsmedel (EU 2017/625) har kraven på ackrediteringens omfattning ökat. Tullaboratoriets verksamhet har effektiverats och metodernas omfattning har utvidgats genom att de ämnen som kan undersökas och matriser har lagts till i metoderna samt genom att nya metoder har ackrediteras.

Tullaboratoriets ackrediterade kompetensområde, dvs. de metoder som omfattas av ackrediteringen, utvidgades i allergenundersökningar samt i många metoder för undersökning av livsmedel och material som kommer i kontakt med livsmedel. Verksamheten har också effektiverats genom uppdatering av metoder och genom ny utrustning samt genom att enstaka metoder har avskaffats och att laboratoriet har börjat använda ett flexibelt kompetensområde i större omfattning.

Tullaboratoriet har cirka 70 ackrediterade testningsmetoder inom följande delområden: provtagning på livsmedel, mikrobiologisk, genteknisk och kemisk testning av livsmedel, mekanisk och kemisk testning av konsumtionsvaror, forensisk analys, bränsleanalys samt genteknik och allergenanalys i fråga om livsmedel.

Vid tullaboratoriet används på många delområden ett s.k. flexibelt kompetensområde.  Det innebär att laboratoriet kan själv, inom överenskomna gränser, utvidga sitt kompetensområde mellan bedömningsbesöken. Det flexibla kompetensområdet används i många metoder inom livsmedelsanalyser, vid leksaksundersökningar, i forensiska analyser samt vid allergenundersökningar och gentekniska undersökningar.

Ackreditering är en process som grundar sig på internationella kriterier och utförs av en tredje, opartisk part. I processen bedöms aktörens kompetens, resultatens riktighet och jämförbarhet samt att aktörens undersökningsintyg är tillförlitliga. Som ett bevis på att ackrediteringskraven uppfylls på ett föreslaget kompetensområde utfärdas ett ackrediteringsbeslut till aktören. Ackrediteringstjänsten FINAS är ackrediteringsorganet i Finland.

Kundmeddelande Tullaboratoriets meddelanden