Hoppa till innehåll

Tullaboratoriet som en del av den övergripande säkerheten

29.10.2018 12.27
Pressmeddelande

Storevenemanget Helhetssäkerhet 2018 ordnades i Lahtis Mässcentrum 7-8.9.2018. Mässan innehöll omfattande information om aktuella säkerhetsärenden. Experter inom säkerhetsbranschen diskuterade, framföranden hölls och utrustning uppvisades. På Tullens avdelning kunde man bekanta sig med Tullens och Tullaboratoriets verksamhet och diskutera med deras representanter.

På Tullens avdelning visades prov som Tullaboratoriet undersökt och man kunde delta i en humoristisk tävling där man skulle identifiera bönor och ärter. På fredagen var största delen av besökarna skolelever och studeranden. Den vanligaste frågan var: ”Hur får man arbete vid Tullen?”. Det kom fram att mångas dröm var att få arbete hos Tullen eller inom säkerhetsbranschen. Följande fråga var hur omfattande kunnande Tullen har behov av, utöver de traditionella bevakningsuppgifterna. Vid Tullaboratoriet arbetar förutom kemister och laboranter till exempel fysiker, mikrobiologer, instrumentvårdare och programansvariga. Vid Tullaboratoriet kan man också utföra praktik som hänför sig till studier inom laboratoriebranschen.

Undersöks inte en väska som beställts på nätet?

Tullaboratoriets mångsidiga verksamhet överraskade många. Få visste vad dess verksamhetsfält omfattar och vad dess verksamhet grundar sig på. Tullaboratoriets verksamhet grundar sig på riskbedömning och prover tas för undersökning genom stickprov, huvudsakligen på produkter som anländer från länder utanför EU. Det är omöjligt att undersöka varje produkt som anländer till landet.

Tullaboratoriet undersöker livsmedel och konsumtionsvaror som förs in till Finland. Många mässbesökare trodde att Tullaboratoriet undersöker produkter som en enskild privatperson beställer över nätet. Så är dock inte fallet. Vissa produkter som har införts i kommersiellt syfte kommer överhuvudtaget inte ut på den finska marknaden, eftersom de inte uppfyller kraven som ställts. Tullaboratoriet övervakar också kvaliteten på bränslen som säljs på servicestationer. Mässbesökarna associerade Tullaboratoriet med uppgifter som hänför sig till undersökningar gällande olaglig införsel av t.ex. narkotika.

Mässbesökarna var särskilt intresserade av följande ämnen: ”Vilken typ av produkter avvisas mest? Hurdana fynd är typiska för vissa produktgrupper? Undersöker Tullaboratoriet en scarf som jag beställt från utlandet? Varför är produktförfalskningar förbjudna?”. Det är alltid beställaren som ansvarar för produkter som beställs från länder utanför EU, och produkten uppfyller inte nödvändigtvis de europeiska säkerhetskraven.

En del av frågorna hörde egentligen inte till Tullens verksamhetsområde, såsom: ”Vad får jag ta med när jag åker till Förenta staterna?”, eller ”Var blev paketet jag beställde från utlandet då det aldrig kom fram?”. Svar på dessa frågor ges inte av Tullen, utan av destinationslandets myndigheter och fraktföraren.

Barnmässan nästa

Mässbesökarna tackade oss för det fina och värdefulla arbete vi gör för att trygga medborgarnas säkerhet. Efter veckoslutet hade vi en stark känsla av att vårt arbete upplevs som viktigt och att Tullaboratoriet behöver synlighet även framöver för att vårt arbete för samhällets bästa ska bli mer känt för gemene man.

Tullaboratoriet deltar i april nästa år i Barnmässan i Helsingfors mässcentrum. Vi ses där!

Tullaboratoriets meddelanden