Hoppa till innehåll

Tukes och Tullen intensifierar övervakningen av olagliga växtskyddsmedel

21.5.2019 8.00
Pressmeddelande

Olagliga växtskyddsmedel har identifierats som ett världsomspännande problem. Enligt uppskattning är drygt 10 procent av produkterna på de europeiska marknaderna olagliga. Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) och Tullen intensifierar övervakningen av importen av växtskyddsmedel så att olagliga produkter påträffas innan de kommer ut på marknaden i Finland.

Tonvis med olagliga växtskyddsmedel finns tillgängliga på den europeiska marknaden. De är exempelvis förfalskade eller icke godkända produkter som även kan vara farliga för hälsan och miljön. Den olagliga handeln kring växtskyddsmedel stöder ekonomisk brottslighet och orsakar ekonomiska förluster för företag som följer lagen.

Förra året påträffades sammanlagt 360 ton olagliga växtskyddsmedel vid en gemensam intensivövervakning av 26 länder. Från Finland deltog Tukes och Tullen i övervakningsprojektet. Då påträffades inga olagliga produkter på marknaden i Finland.

– Troligen kommer dessa olagliga produkter ut på marknaden även i Finland, eftersom problemet är så omfattande i hela Europa. Utöver förfalskningarna utgör även de produkter som inte är godkända i Finland en risk. Växtskyddsmedel som importerats från utlandet utan tillstånd får inte användas, berättar överinspektör Lotta Kaila på Tukes.

– Vi vet inte om ämnena i de förfalskade produkterna är ofarliga och vilken inverkan de har på människans hälsa och på miljön. Äkta och undersökta ämnen ersätts med billigare eller de utelämnas helt och produkten blir då billigare, men den är inte längre lämplig och säker för det ursprungliga syftet, fortsätter Lotta Kaila.

Tukes och Tullen ökar i år samarbetet gällande övervakningen av växtskyddsmedel, och i april träffade man även företrädare för Europol angående frågan.

– Tullen inriktar kontrollerna på importfall, undersöker innehållet i produkterna med hjälp av avancerad övervakningsteknologi och i Tullaboratoriet samt gör samarbete med Tukes. På grund av allvaret med dessa fall utför Tullen också en förundersökning i fall som misstänks vara olagliga, berättar Mika Pitkäniemi, chef för Flygtullen.

I Finland får endast produkter som Tukes har godkänt användas och import av dessa produkter kräver tillstånd av Tukes. Tukes håller register över växtskyddsprodukter som godkänts att användas i Finland och som är tillåtna att importeras. Tukes kan även förbjuda användning och marknadsföring av produkter. Godkända växtskyddsmedel finns på Tukes webbplats. Tullen och Tukes övervakar tillsammans att icke godkända växtskyddsmedel inte importeras till Finland. 

Mer information:
Tukes: Överinspektör Lotta Kaila, tfn 029 5052 084, [email protected]
Tullen: Tullens mediatjänst, tfn 0295 527 150

Lehdistötiedotteet