Hoppa till innehåll

Transitering med TIR-carnet till Indien möjligt fr.o.m. 15.8.2018

10.8.2018 11.48
Pressmeddelande

Internationella vägtransportorganisationen IRU har meddelat TIR-sekretariatet vid FN:s ekonomiska kommission för Europa att TIR-förfarandet kan börja tillämpas med Republiken Indien från och med den 15 augusti 2018. Behöriga myndigheter har befullmäktigat Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry (FICCI) att utfärda TIR-carneter och agera som garanterande sammanslutning.

En TIR-carnet kan öppnas om destinationslandet är Indien och någon del av färden företas på landsväg.

Mera information: yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)tulli.fi

Kundmeddelande