SV

Tjänsten ”Vad kostar det?” och tydliga anvisningar för nätköpare

14.6.2018 8.00
Pressmeddelande

Tullen har genom universitetssamarbete skapat en ny förtullningsguide för nätköpare. Guiden innehåller också en ny uppdaterad version av tullräknaren. Därtill erbjuder tjänsten kunderna anvisningar om förtullning av försändelser. För nätköpare har också upprättats tydliga anvisningar ”Vad behöver jag veta om förtullning?” samt en anvisningsvideo om förtullning av postförsändelser på nätet.

Förtullningsguiden ”Vad kostar det?” ersätter den nuvarande tullräknaren som finns på webbplatsen tulli.fi. Den nya förtullningsguiden innehåller en uppdaterad version av tullräknaren, där kunden lätt hittar den beställda varan och kan beräkna nätköpets tullavgift och momsbelopp samt dess totalpris. Förtullningsguiden vägleder kunden utgående från dennes val: hur inverkar försändelsens leveransland på importskatterna, vad är Postens och fraktförarens roll och vad ska kunden göra för att slutligen få försändelsen till sig själv? Till slut genererar tjänsten en minneslista som hjälp till kunden.

Vi utvecklar tjänsten utgående från kundrespons

Kunderna kan testa och kommentera en finskspråkig utvecklingsversion, dvs. betaversion, av förtullningsguiden ”Vad kostar det?”. Tullen vill utveckla tjänsten tillsammans med sina kunder och samlar därför in utvecklingsidéer och respons.

Vad behöver nätköparen veta om förtullning?

”Vad behöver jag veta om förtullning?” är en samling bildförsedda anvisningar som kort och klart svarar på kundernas vanligaste frågor om förtullningen av varor som beställts på nätet. Det är lätt att ögna igenom anvisningarna och fast plocka ut ett enskilt ämne man behöver svar om.

För nätförtullarna har man också publicerat den efterlängtade anvisningsvideon ”Så här förtullar du på nätet”. Videon vägleder användaren av webbförtullningstjänsten konkret steg för steg i hur en postförsändelse förtullas. Du kan antingen titta hela videon på en gång eller endast ett visst avsnitt som beskriver den del av förtullningen som du behöver hjälp med.

Pressmeddelande