Hoppa till innehåll

Titta på en webbinspelning om de koder som ska anges i nya importtulldeklarationer

Utgivningsdatum 18.12.2020 12.23
Pressmeddelande

Vill du veta vilka koder som kommer att användas i de förnyade importtulldeklarationerna våren 2021? Ta del av Tullens webbinspelning där de nya koderna presenteras med några exempelfall. 

Inspelningen finns publicerad på finska och svenska på vår webbplats

De importtulldeklarationer som företag inger till Tullen förnyas stegvis. I det första steget i april 2021 är målet att förnya standardtulldeklarationerna för varor som ska övergå till fri omsättning samt skattegränsdeklarationerna.

Mera information: UCC(at)tulli.fi

Meddelanden om ny lagstiftning och förändrad tulldeklarering