Hoppa till innehåll

Lista över varor som lämnats utanför TIR-förfarandet

10.11.2009 13.18
Pressmeddelande

170/2009, JR/HeL

Internationella vägtransportunionen (IRU, International Road Transport Union), som förvaltar den internationella garantikedjan och samtidigt verkar som takorganisation för nationella garanterande sammanslutningar och garanter inom TIR-förfarandet, har med verkan fr.o.m. den 1 juli 2009 avstått från sin lista över varor som är uteslutna från TIR-förfarandet.

Den internationella garantikedjan beviljar dock inga garantier för följande alkohol- och tobaksprodukter oberoende av produkternas mängd:

- 2207.10 Odenaturerad etylalkohol (etanol) med en alkoholhalt på minst 80 volymprocent
- 2208 Odenaturerad etylalkohol (etanol) med en alkoholhalt understigande 80 volymprocent.
- 2402.10 Cigarrer, cigariller och cigaretter tillverkade av tobak
- 2402.20 Cigaretter innehållande tobak
- 2403.10 Pip- och cigarettobak, även innehållande tobaksersättning

Genom detta meddelande upphävs Tullstyrelsen meddelande (TMD) nr 196/2004.

TMD