Hoppa till innehåll

Att ansöka om status som TIR-duglighetsexpert år 2018

6.2.2018 9.59 | Publicerad på svenska 6.2.2018 kl. 13.51
Pressmeddelande

Endast av Tullen registrerade besiktningsmän med rätt att besiktiga tunga fordon, dvs. TIR-duglighetsexperter, får ge utlåtanden om transportenheters TIR-duglighet. Detta har varit praxis sedan år 2013. TIR-duglighetsexperternas utlåtanderätt som beviljats år 2015 upphör att gälla 31.12.2018. Om du har blivit godkänd som TIR-duglighetsexpert år 2015, ska du under år 2018 avlägga en omtentamen för att förlänga utlåtanderätten.

Du kan ansöka om status som TIR-duglighetsexpert om

  • du bevisligen har rätt att genomföra registreringsbesiktningar av tunga fordon och
  • du inte har gjort dig skyldig till allvarliga eller upprepade brott mot tull- eller skattelagstiftningen.

För att bli godkänd som TIR-duglighetsexpert krävs det att du med godkänt resultat avlägger en tentamen som Tullen ordnar om tekniska bestämmelser gällande transportenheter som används vid TIR-transporter. Tullen kallar dig till tentamen cirka två veckor innan tentamen ordnas.

Du kan ansöka om status som TIR-duglighetsexpert genom att skicka en formbunden ansökan till Tullens tillståndscentral per e-post (lupakeskus(at)tulli.fi) eller per post till adressen:

Tullens tillståndscentral, PB 56, 90401 Uleåborg.

Ansökningsblanketten (tullblankett nr 913r) finns på Tullens webbplats.

Tentamen år 2018:

10.10.2018, kl. 10–12, (ansökningstid: 1.3–31.8.2018)

Tullen anger tentamensplatsen i kallelsen till tentamen. Tentamen kan nödvändigtvis inte ordnas på den plats där du önskar.

Tentamen testar sökandens kännedom om tekniska bestämmelser (TIR-duglighetskrav) gällande transportenheter som används vid TIR-transporter, och den består av frågor om TIR-handboken och dess bilagor. Man får ha med sig sitt studiematerial på tentamen.

Mera information:
Om ansökan: kuljetus.varastointi(at)tulli.fi 
Om tentamen: tullikoulu(at)tulli.fi

Kundmeddelande