Hoppa till innehåll

Tillverkar du vissa rördelar av järn eller stål eller importerar du sådana från Kina? Nu kan du begära att bli hörd av kommissionen i fråga om antidumpningstull.

Utgivningsdatum 27.10.2020 15.55
Pressmeddelande

Kommissionen undersöker om en antidumpningstull av nuvarande storlek även i fortsättningen borde tas ut vid import av vissa rördelar av järn eller stål med ursprung i Folkrepubliken Kina. Varorna klassificeras för närvarande enligt KN-nummer ex 7307 93 11, ex 7307 93 19 och ex 7307 99 80 (Taric-nummer 7307 93 11 91, 7307 93 11 93, 7307 93 11 94, 7307 93 11 95, 7307 93 11 99, 7307 93 19 91, 7307 93 19 93, 7307 93 19 94, 7307 93 19 95, 7307 93 19 99, 7307 99 80 92, 7307 99 80 93, 7307 99 80 94, 7307 99 80 95 och 7307 99 80 98).

Översynen beskrivs i detalj i EU:s officiella tidning nr C 361, 27.10.2020. Alla som berörs av ärendet kan begära att bli hörda av kommissionen. I tidningen anges tidsfristerna för kommentering av undersökningar och översyner samt kommissionens adress dit kommentarerna ska skickas.

Kommissionen undersöker och behandlar införandet av antidumpningstullar med beaktande av hela EU. Finska tullen har ingen beslutanderätt i ärendet, Tullen bara informerar om ärendet.

Om detta ärende berör ditt företag är det viktigt att du agerar inom utsatt tid, eftersom det är det enda sättet att påverka i ärendet.

Mera information:
Antidumpnings- och utjämningstullar
Gällande antidumpnings- och utjämningstullar
Antidumpnings- och utjämningsåtgärder – undersökningar 
yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)tulli.fi

Kundmeddelande Meddelanden om antidumpnings- och utjämningstullar