Hoppa till innehåll

Tillverkar du vindkraftstorn eller importerar du sådana från Kina? Nu kan du begära att bli hörd av kommissionen i fråga om antidumpningstull.

Utgivningsdatum 22.10.2020 10.30
Pressmeddelande

Kommissionen undersöker om antidumpningstull borde tas ut vid import av vindkraftstorn av stål med ursprung i Kina. Undersökningen gäller också varor som förs in till en konstgjord ö, en fast eller flytande anläggning eller annan konstruktion på en medlemsstats kontinentalsockel eller i dess exklusiva ekonomiska zon (kommissionens förordning EU 2019/1131 om tullverktyget).

Produkterna som omfattas av undersökningen klassificeras enligt KN-nummer ex 7308 20 00, ex 7308 90 98 och ex 8502 31 00 (Taric-nummer 7308 20 00 11, 7308 90 98 11, 8502 31 00 11 och 8502 31 00 85). Dessa KN- och Taric-nummer nämns endast upplysningsvis.

Alla som berörs av ärendet kan begära att bli hörda av kommissionen. I EU:s officiella tidning nr C 351, 21.10.2020, finns mera information om de berörda produkterna, deltagande i undersökningen och tidtabellen för hörande.

Mera information:
Antidumpnings- och utjämningstullar
Gällande antidumpnings- och utjämningstullar
Antidumpnings- och utjämningsåtgärder – undersökningar 
yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)tulli.fi
 

Kundmeddelande Meddelanden om antidumpnings- och utjämningstullar