Hoppa till innehåll

Tillverkar du rördelar av järn eller stål eller importerar du sådana från Kina? Du kan begära att kommissionen inleder en översyn i fråga om antidumpningstull.

5.2.2020 15.25
Pressmeddelande

Unionsproducenter kan lämna in en skriftlig begäran till kommissionen om att börja undersöka om antidumpningstull  även i fortsättningen borde tas ut för rördelar av järn eller stål med ursprung i Kina.

Om ingen översyn inleds kommer antidumpningstullen på rördelar av järn eller stål med ursprung i Kina att upphöra att gälla den 29 oktober 2020. Produkten klassificeras enligt KN-nummer ex 73079311 (t.ex. Taric-nummer7307931199).

Ett tillkännagivande om detta ärende finns publicerat i Europeiska unionens officiella tidning nr C 38, 5.2.2020. I tidningen anges den tidsfrist inom vilken unionstillverkare får lämna in begäran om översynen till kommissionen. Begäran ska skickas till den adress som anges i tillkännagivandet.

Kommissionen undersöker införandet av antidumpningstullar med beaktande av hela EU. Finska tullen har ingen beslutanderätt i ärendet. Tullen bara informerar om ärendet.

Om detta ärende berör ditt företag är det viktigt att du agerar inom utsatt tid, eftersom det är det enda sättet att påverka i ärendet.

Mera information:
Antidumpnings- och utjämningstullar
Gällande antidumpnings- och utjämningstullar 
Antidumpnings- och utjämningsåtgärder – undersökningar 
yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)tulli.fi

Meddelanden om antidumpnings- och utjämningstullar