Hoppa till innehåll

Tillverkar du rör av järn eller importerar du sådana från Indien? Tillverkare kan nu begära att kommissionen inleder en översyn av antidumpnings- och utjämningstull.

Utgivningsdatum 26.6.2020 13.23

Unionsproducenter kan lämna in en skriftlig begäran om översyn till kommissionen för att kommissionen ska börja undersöka om antidumpningstull och utjämningstull även i fortsättningen borde tas ut för indiska rör av duktilt gjutjärn. Om ingen översyn inleds kommer antidumpnings- och utjämningstullen på indiska järnrör att upphöra att gälla den 19 mars 2021. Varan klassificeras enligt Taric-nummer 7303 00 10 10 och 7303 00 90 10.

Tillkännagivandena om detta ärende finns publicerade i Europeiska unionens officiella tidning nr C 210, 24.6.2020. I tidningen anges tidsfristerna för kommentering av undersökningar och översyner samt kommissionens adress dit kommentarerna lämnas.

Kommissionen undersöker och hanterar införandet av antidumpnings- och utjämningstullar med tanke på hela EU. Finska tullen har ingen beslutanderätt i ärendet, Tullen bara informerar om ärendet.

Om detta ärende berör ditt företag är det viktigt att du agerar inom utsatt tid, eftersom det är det enda sättet att påverka i ärendet.

Mera information:
Antidumpnings- och utjämningstullar
Gällande antidumpnings- och utjämningstullar
Antidumpnings- och utjämningsåtgärder – undersökningar
yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)tulli.fi

Meddelanden om antidumpnings- och utjämningstullar