Hoppa till innehåll

Tillverkar du produkter av stål eller importerar du sådana från Kina eller Brasilien? Nu kan du begära att bli hörd av kommissionen i fråga om antidumpningstull

24.9.2021 15.13
Pressmeddelande

Kommissionen undersöker om antidumpningstull borde tas ut för platta produkter av stål elektrolytiskt överdragna med krom med ursprung i Kina eller Brasilien. Mera information om undersökningen finns i Europeiska unionens officiella tidning nr C 387, 24.9.2021. Alla som berörs av ärendet kan inom utsatt tid begära att bli hörda av kommissionen. Varan klassificeras enligt KN-nummer 7210 50 00 och 7212 50 20.

Kommissionen undersöker och behandlar införandet av antidumpningstullar med beaktande av hela EU. Finska tullen har ingen beslutanderätt i ärendet, Tullen bara informerar om ärendet.

Om detta ärende berör ditt företag är det viktigt att du handlar inom utsatt tid, eftersom det är det enda sättet att påverka i ärendet.

Mera information:
Antidumpnings- och utjämningstullar
Gällande antidumpnings- och utjämningstullar
Antidumpnings- och utjämningsåtgärder – undersökningar 
yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)tulli.fi
 

Meddelanden om antidumpnings- och utjämningstullar