Hoppa till innehåll

Tillverkar du produkter av sockermajs eller importerar du sådana från Thailand? Nu kan du begära att bli hörd av kommissionen i fråga om antidumpningstull.

12.9.2018 15.16
Pressmeddelande

Kommissionen undersöker om antidumpningstull av nuvarande storlek även i fortsättningen borde tas ut vid import av viss beredd eller konserverad sockermajs med ursprung i Thailand.

Produkten klassificeras enligt KN-nummer ex 2001 90 30 (Taric-nummer 2001 90 30 10) och ex 2005 80 00 (Taric-nummer 2005 80 00 10).

Översynen beskrivs i detalj i EU:s officiella tidning nr C 322/12.9.2018. Alla som berörs av ärendet kan begära att bli hörda av kommissionen. I tidningen anges de tidsfrister inom vilka bl.a. skriftliga inlagor och begäranden om att bli hörd ska lämnas in. I tillkännagivandet anges också kommissionens kontaktuppgifter och tidsplanen för undersökningen.

Kommissionen undersöker och behandlar införandet av antidumpningstullar med beaktande av hela EU. Finska tullen har ingen beslutanderätt i ärendet. Tullen bara informerar om ärendet.

Om detta ärende berör ditt företag är det viktigt att du handlar inom utsatt tid, eftersom det är det enda sättet att påverka i ärendet.

Mera information:
Antidumpnings- och utjämningstullar
Gällande antidumpnings- och utjämningstullar
Antidumpnings- och utjämningsåtgärder – undersökningar
yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)tulli.fi

Meddelanden om antidumpnings- och utjämningstullar