Hoppa till innehåll

Tillverkar du platta produkter av stål eller importerar du sådana från Kina eller Ryssland? Tillverkare kan nu begära att kommissionen inleder en översyn i fråga om antidumpningstull.

Utgivningsdatum 19.11.2020 11.16
Pressmeddelande

Unionsproducenter kan lämna in en skriftlig begäran om översyn till kommissionen för att kommissionen ska börja undersöka om antidumpningstull även i fortsättningen borde tas ut för kinesiska eller ryska kallvalsade platta produkter av stål. Om ingen översyn inleds kommer den sista giltighetsdagen för antidumpningstullen på kinesiska eller ryska platta produkter av stål att vara 5.8.2021. Varorna klassificeras enligt Taric-nummer 7209 15 00 90, 7209 16 90 00, 7209 17 90 00, 7209 18 91 00, 7209 18 99 90, 7209 25 00 90, 7209 26 90 00, 7209 27 90 00, 7209 28 90 00, 7211 23 30 10, 7211 23 30 91, 7211 23 30 99, 7211 23 80 19, 7211 23 80 95, 7211 23 80 99, 7211 29 00 19, 7211 29 00 99, 7225 50 80 00, 7226 92 00 10 och 7226 92 00 90.

Tillkännagivandet publicerades i Europeiska unionens officiella tidning nr C 389, 16.11.2020. I tidningen anges tidsfristerna för kommentering av undersökningar och översyner samt kommissionens adress dit kommentarerna ska skickas.

Kommissionen undersöker och behandlar införandet av antidumpningstullar med beaktande av hela EU. Finska tullen har ingen beslutanderätt i ärendet, Tullen bara informerar om ärendet.

Om detta ärende berör ditt företag är det viktigt att du agerar inom utsatt tid, eftersom det är det enda sättet att påverka i ärendet.

Mera information:
Antidumpnings- och utjämningstullar
Gällande antidumpnings- och utjämningstullar
Antidumpnings- och utjämningsåtgärder – undersökningar 
yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)tulli.fi
 

Kundmeddelande Meddelanden om antidumpnings- och utjämningstullar