Hoppa till innehåll

Tillverkar du optiska fiberkablar eller importerar du sådana från Kina? Nu kan du begära att bli hörd av kommissionen i fråga om antidumpningstull.

Utgivningsdatum 24.9.2020 15.38
Pressmeddelande

Kommissionen undersöker om antidumpningstull borde tas ut för optiska fiberkablar med ursprung i Kina. 

Den undersökta produkten klassificeras enligt KN-nummer ex 8544 70 00 (Taric-nummer 8544 70 00 10). Dessa KN-nummer och Taric-nummer nämns endast upplysningsvis.

Alla som berörs av ärendet kan begära att bli hörda av kommissionen. I EU:s officiella tidning nr C 316, 24.9.2020, finns mera information om de berörda produkterna, deltagande i undersökningen och tidtabellen för hörande.

Mera information:
Antidumpnings- och utjämningstullar
Gällande antidumpnings- och utjämningstullar
Antidumpnings- och utjämningsåtgärder – undersökningar
yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)tulli.fi

Kundmeddelande Meddelanden om antidumpnings- och utjämningstullar