Hoppa till innehåll

Tillverkar du monoetylenglykol eller importerar du sådan glykol från Förenta staterna eller Saudiarabien? Nu kan du begära att bli hörd av kommissionen i fråga om antidumpningstull.

Utgivningsdatum 15.10.2020 11.50
Pressmeddelande

Kommissionen undersöker om antidumpningstull borde tas ut för monoetylenglykol med ursprung i Förenta staterna eller Saudiarabien. 

Den undersökta produkten klassificeras enligt KN-nummer ex 2905 31 00 (Taric-nummer 2905 31 00 10). Dessa KN-nummer och Taric-nummer nämns endast upplysningsvis.

Alla som berörs av ärendet kan begära att bli hörda av kommissionen. I EU:s officiella tidning nr C 342, 14.10.2020, finns mera information om de berörda produkterna, deltagande i undersökningen och tidtabellen för hörande.

Mera information:
Antidumpnings- och utjämningstullar
Gällande antidumpnings- och utjämningstullar
Antidumpnings- och utjämningsåtgärder – undersökningar 
yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)tulli.fi
 

Kundmeddelande Meddelanden om antidumpnings- och utjämningstullar