Hoppa till innehåll

Tillverkar du molybdentråd eller importerar du sådan tråd från Kina? Tillverkare kan nu begära att kommissionen inleder en översyn i fråga om antidumpningstull.

Utgivningsdatum 8.10.2020 9.40
Pressmeddelande

Unionsproducenter kan lämna in en skriftlig begäran om översyn till kommissionen för att kommissionen ska börja undersöka om antidumpningstull även i fortsättningen borde tas ut för kinesisk molybdentråd. Om ingen översyn inleds kommer den sista giltighetsdagen för antidumpningstullen på kinesisk molybdentråd att vara 30.6.2021. Varan klassificeras enligt Taric-nummer 8102 96 00 11, 8102 96 00 19, 8102 96 00 20, 8102 96 00 30 och 8102 96 00 40.

Tillkännagivandet finns publicerat i Europeiska unionens officiella tidning nr C 327, 5.10.2020. I tidningen anges tidsfristerna för kommentering av undersökningar och översyner samt kommissionens adress dit kommentarerna ska skickas.

Kommissionen undersöker och behandlar införandet av antidumpningstullar med beaktande av hela EU. Finska tullen har ingen beslutanderätt i ärendet, Tullen bara informerar om ärendet.

Om detta ärende berör ditt företag är det viktigt att du agerar inom utsatt tid, eftersom det är det enda sättet att påverka i ärendet.

Mera information:
Antidumpnings- och utjämningstullar
Gällande antidumpnings- och utjämningstullar
Antidumpnings- och utjämningsåtgärder – undersökningar 
yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)tulli.fi
 

Kundmeddelande Meddelanden om antidumpnings- och utjämningstullar