Hoppa till innehåll

Tillverkar du kryssfaner av björk eller importerar du sådant från Ryssland? Nu kan du begära att bli hörd av kommissionen i fråga om antidumpningstull.

15.10.2020 11.53
Pressmeddelande

Kommissionen undersöker om antidumpningstull borde tas ut för kryssfaner av björk med ursprung i Ryssland. 

Den undersökta produkten klassificeras enligt KN-nummer ex 4412 33 00 (Taric-nummer 4412 33 00 10). Dessa KN-nummer och Taric-nummer nämns endast upplysningsvis.

Alla som berörs av ärendet kan begära att bli hörda av kommissionen. I EU:s officiella tidning nr C 342, 14.10.2020, finns mera information om de berörda produkterna, deltagande i undersökningen och tidtabellen för hörande.

Mera information:
Antidumpnings- och utjämningstullar
Gällande antidumpnings- och utjämningstullar
Antidumpnings- och utjämningsåtgärder – undersökningar 
yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)tulli.fi
 

Kundmeddelande Meddelanden om antidumpnings- och utjämningstullar