Hoppa till innehåll

Tillverkar du kornorienterade valsade platta produkter av kisellegerat elektrostål eller importerar du dessa från Kina, Japan, Sydkorea, Ryssland eller från Amerikas förenta stater? Nu kan du begära att bli hörd av kommissionen i fråga om antidumpningstull.

Utgivningsdatum 2.11.2020 9.02
Pressmeddelande

Kommissionen undersöker om antidumpningstull av nuvarande storlek även i fortsättningen borde tas ut vid import av kornorienterade valsade platta produkter av kisellegerat elektrostål. Undersökningen gäller import från Folkrepubliken Kina, Japan, Republiken Korea, Ryssland och Amerikas förenta stater. 

Varorna klassificeras enligt KN-nummer ex 7225 11 00 ja ex 7226 11 00 (Taric-nummer 7225 11 00 11, 7225 11 00 15, 7225 11 00 19, 7226 11 00 12, 7226 11 00 14, 7226 11 00 16, 7226 11 00 92, 7226 11 00 94 och 7226 11 00 96).

Översynen beskrivs i detalj i  Europeiska unionens officiella tidning nr C 366, 30.10.2020. Alla som berörs av ärendet kan begära att bli hörda av kommissionen. I tidningen anges tidsfristerna för kommentering av undersökningar och översyner samt kommissionens adress dit kommentarerna ska skickas.

Kommissionen undersöker och behandlar införandet av antidumpningstullar med beaktande av hela EU. Finska tullen har ingen beslutanderätt i ärendet, Tullen bara informerar om ärendet.

Om detta ärende berör ditt företag är det viktigt att du agerar inom utsatt tid, eftersom det är det enda sättet att påverka i ärendet.

Mera information:
Antidumpnings- och utjämningstullar
Gällande antidumpnings- och utjämningstullar
Antidumpnings- och utjämningsåtgärder – undersökningar
yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)tulli.fi

Kundmeddelande Meddelanden om antidumpnings- och utjämningstullar