Hoppa till innehåll

Tillverkar du konserverade citrusfrukter eller importerar du sådana från Kina? Nu kan du begära att bli hörd av kommissionen i fråga om antidumpningstull.

11.12.2019 12.35
Pressmeddelande

Översynen beskrivs i detalj i EU:s officiella tidning nr C 414/10.12.2019. Alla som berörs av ärendet kan begära att bli hörda av kommissionen. I tidningen anges tidsfrister inom vilka bl.a. skriftliga inlagor och begäranden om att bli hörd ska lämnas in. I tillkännagivandet anges också kommissionens kontaktuppgifter och tidsplanen för undersökningen.

Kommissionen undersöker och behandlar införandet av antidumpningstullar med beaktande av hela EU. Finska tullen har ingen beslutanderätt i ärendet. Tullen bara informerar om ärendet.

Om detta ärende berör ditt företag är det viktigt att du agerar inom utsatt tid, eftersom det är det enda sättet att påverka i ärendet.

Mera information:
Antidumpnings- och utjämningstullar
Gällande antidumpnings- och utjämningstullar
Antidumpnings- och utjämningsåtgärder – undersökningar
yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)tulli.fi

Meddelanden om antidumpnings- och utjämningstullar