Hoppa till innehåll

Tillverkar du biodiesel eller importerar du biodiesel från Förenta staterna? Tillverkare kan nu begära att kommissionen inleder en översyn av antidumpnings- och utjämningstull.

21.1.2020 11.09
Pressmeddelande

Unionsproducenter kan lämna in en skriftlig begäran om översyn till kommissionen för att kommissionen ska börja undersöka om antidumpningstull och utjämningstull även i fortsättningen borde tas ut för amerikansk biodiesel. Om ingen översyn inleds kommer antidumpningstullen och utjämningstullen på amerikansk biodiesel att upphöra att gälla den 16 september 2020. Produkterna klassificeras enligt följande Taric-nummer:

1516 20 98 21, 1516 20 98 29, 1516 20 98 30, 1518 00 91 21, 1518 00 91 29, 1518 00 91 30, 1518 00 99 21, 1518 00 99 29, 1518 00 99 30, 2710 19 43 21, 2710 19 43 29, 2710 19 43 30, 2710 19 46 21, 2710 19 46 29, 2710 19 46 30, 2710 19 47 21, 2710 19 47 29, 2710 19 47 30, 2710 20 11 21, 2710 20 11 29, 2710 20 11 30, 2710 20 15 21, 2710 20 15 29, 2710 20 15 30, 2710 20 17 21, 2710 20 17 29, 2710 20 17 30, 3824 99 92 10, 3824 99 92 12, 3824 99 92 20, 3826 00 10 20, 3826 00 10 29, 3826 00 10 50, 3826 00 10 59, 3826 00 10 89, 3826 00 10 99, 3826 00 90 11, 3826 00 90 19, 3826 00 90 30

Tillkännagivandena om saken finns publicerade i Europeiska unionens officiella tidning nr C 18, 20.1.2020. I tidningen anges tidsfristerna för kommentering av undersökningar och översyner samt kommissionens adress dit kommentarerna lämnas.

Kommissionen undersöker och hanterar införandet av antidumpningstullar och utjämningstullar med tanke på hela EU. Finska tullen har ingen beslutanderätt i ärendet, Tullen bara informerar om ärendet.

Om detta ärende berör ditt företag är det viktigt att du agerar inom utsatt tid, eftersom det är det enda sättet att påverka i ärendet.

Mera information:
Antidumpnings- och utjämningstullar
Gällande antidumpnings- och utjämningstullar
Antidumpnings- och utjämningsåtgärder – undersökningar
yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)tulli.fi

Meddelanden om antidumpnings- och utjämningstullar