Hoppa till innehåll

Tillstånd till samlad garanti och tillstånd till anstånd med betalning ansöks i fortsättningen elektroniskt

3.6.2019 15.11
Pressmeddelande

Tillstånd kan sökas i tjänsten Tillstånd den 5 juni 2019. Tjänsten finns på ingångssidan för Tullens elektroniska tjänster.

Vad kan man göra i tjänsten?

Företag kan ansöka om tillstånd till samlad garanti och tillstånd till anstånd med betalning samt bläddra i sina tillståndsuppgifter. Du kan spara tillståndsansökan som ett utkast, återkalla en ansökan som skickats till Tullen samt kopiera en tidigare ansökan som underlag för en ny ansökan. Du kan också foga bilagor till ansökningarna.

När du skickat din ansökan till Tullen får du information om tidsfristen för handläggningen och hur ärendet framskrider. När tillståndet har beviljats ser du det i tjänsten. Tillståndet skickas också till dig automatiskt för kännedom per säker e-post.

I tjänsten ser du alla tillstånd för ditt företag som sparats i Tullens tillståndsregister; både de som är i kraft och de som upphört att gälla.

Vad kan man ännu inte göra i tjänsten?

Om du vill söka ändring till ett ikraftvarande tillstånd, skicka en elektronisk ansökan om ändring med en pdf-blankett till Tullens tillståndscentral, på samma sätt som nu. Blanketterna finns på Tullens webbplats.

Om Tullen begär tilläggsinformation under pågående handläggning av ansökan, följ då anvisningarna från Tillståndscentralen.

Unionstillstånd ansöks fortfarande i kommissionens system för Tullbeslut (CD) via en kundportal. Med unionstillstånd avses ett sådant tillstånd av Tullen som kan användas i fler än en medlemsstat. Anvisningar för hur man ansöker finns på Tullens webbplats.

Hur identifierar man sig i tjänsten?

Tjänsten används med Katso-koder och behörigheterna i tjänsten för Tillstånd. Du kan välja läsrättigheter, användarrollen handläggare eller huvudanvändarens rättigheter. Med läsrättigheter kan du se uppgifter gällande tillstånd; som handläggare kan du skriva utkast till ansökningar och som huvudanvändare kan du skicka ansökningar till Tullen. Det är enkelt att välja rätt användarroll med hjälp av anvisningarna på Tullens webbplats.

Var får man rådgivning?

Tullens företagsrådgivning ger råd om hur man fyller i tillståndsansökningarna och hur man använder tjänsten Tillstånd. Om du är inloggad i tjänsten, kan du be om råd via chatten. Innan du sköter ditt ärende kan du kontakta företagsrådgivningen via e-post eller telefon.

Kontaktuppgifter för företagsrådgivningen på Tullens webbplats.

Om du har frågor gällande en ansökan som är under handläggning eller om du vill göra en ändring till ditt tillstånd, kontakta Tillståndcentralen.

När utvidgas tjänsten?

Från och med september 2019 går det också att ansöka om tillstånd till förenklingar samt begära ändringar till tillstånd. Alla tillstånd kan från och med år 2020 sökas elektroniskt.

Vill du delta i utvecklingen av tjänsterna?

De elektroniska tjänsterna för tillstånd har redan från början utvecklats i samarbete med kunderna. Använd responsblanketten för att ge oss respons gällande dina ärenden. Blanketten finns i övre högra hörnet på ingångssidan för Tullens e-tjänster.

Mera information: yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)tulli.fi

Kundmeddelande