Hoppa till innehåll

Tillstånd till förenklingar söks elektroniskt framöver

23.9.2019 10.00
Pressmeddelande

Från den 1 oktober 2019 ska tillstånd till förenklingar sökas via tjänsten Tillstånd. Tjänsten finns på ingångssidan för Tullens elektroniska tjänster.

Vad kan man göra i tjänsten?

Företag kan i tjänsten söka

  • tillstånd till förenklat deklarationsförfarande (SDE)
  • tillstånd till klarering genom registrering i bokföringen (EIR)
  • tillstånd till samlad garanti (CGU)
  • tillstånd till anstånd med betalning (DPO)
  • ändringar till dessa tillstånd.

Dessutom kan man bläddra i tillståndsuppgifter i tjänsten. Du kan spara en tillståndsansökan som utkast, återkalla en ansökan som skickats till Tullen samt kopiera en tidigare ansökan som underlag för en ny ansökan. Du kan också bifoga bilagor till ansökningar.

När du skickat din ansökan till Tullen får du information om tidsfristen för handläggningen och hur ärendet framskrider. När ett tillstånd har beviljats ser du det i tjänsten. Tillståndet skickas också till dig automatiskt för kännedom per säker e-post.

I tjänsten ser du alla tillstånd för ditt företag som sparats i Tullens tillståndsregister: både de som är giltiga och de som upphört att gälla.

Vad kan man inte göra i tjänsten?

Övriga nationella tillstånd söks fortfarande med ansökningsblankett hos Tillståndscentralen. Blanketterna finns på Tullens webbplats.

Unionstillstånd söks fortfarande via systemet för tullbeslut (CDS) som tagits fram och upprätthålls av kommissionen. Med unionstillstånd avses ett sådant tillstånd av Tullen som kan användas i fler än en medlemsstat. Anvisningar för hur man ansöker finns på Tullens webbplats.

AEO-tillstånd söks via tjänsten eAEO som öppnas den 1 oktober 2019. Information om detta kommer att ges separat.

Hur identifierar man sig i tjänsten?

Tjänsten används med Katso-koder och behörigheterna i tjänsten för Tillstånd. Du kan välja läsrättigheter, användarrollen handläggare eller huvudanvändarens rättigheter. Med läsrättigheter kan du se uppgifter om tillstånd, som handläggare kan du skriva utkast till ansökningar och som huvudanvändare kan du skicka ansökningar till Tullen. Det är enkelt att välja rätt användarroll med hjälp av anvisningarna på Tullens webbplats.

Var får man rådgivning?

Tullens företagsrådgivning ger råd om hur man fyller i tillståndsansökningarna och hur man använder tjänsten Tillstånd. Om du är inloggad i tjänsten, kan du be om råd via chatten. Innan du sköter ditt ärende kan du kontakta företagsrådgivningen via e-post eller telefon.

Om du har frågor gällande en ansökan som är under handläggning eller om du vill göra en ändring till ditt tillstånd, kontakta Tillståndscentralen.

När utvidgas tjänsten?

Från och med november 2019 kan man även söka tillstånd för lagring och transitering i tjänsten.

Vill du delta i utvecklingen av tjänsterna?

De elektroniska tjänsterna för tillstånd har redan från början utvecklats i samarbete med kunderna. Ge oss respons med responsblanketten som finns i övre högra hörnet på ingångssidan för Tullens e-tjänster.

Mera information: yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)tulli.fi

Kundmeddelande