Hoppa till innehåll

Tillfälligt införselförbud för argentinska citrusfrukter

Utgivningsdatum 14.8.2020 15.33
Pressmeddelande

Införsel av argentinska citrusfrukter till EU är med stöd av kommissionens genomförandeförordning (EU) 2020/1199 tillfälligt förbjuden 16.8.2020–30.4.2021 på grund av skadegöraren Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa.

Tillägg till bilaga VI i genomförandeförordning (EU) 2019/2072 (förteckning över växter, växtprodukter och andra föremål för vilka införsel till unionens territorium är förbjuden, tillsammans med de tredjeländer, grupper av tredjeländer eller särskilda områden i tredjeländer som omfattas av förbudet):

21. Citrus limon (L.) N. Burm.f. och Citrus sinensis (L.) Osbeck (till och med den 30 april 2021)

ex 0805 50 10
0805 10 22
0805 10 24
0805 10 28
ex 0805 10 80

Argentina

Införselförbudet träder i kraft den 16 augusti 2020. Försändelser som lastats före ikraftträdandet får komma in i EU 20 dagar efter att förordningen trätt i kraft, dvs. till den 5 september 2020.v

Kundmeddelande Tullaboratoriets meddelanden