Hoppa till innehåll

Tillämpning av 94 b § i mervärdesskattelagen vid tullförfarandena 42xx och 63xx vid import från och med 23.11.2019

28.11.2019 14.58
Pressmeddelande

I Tullens importsystem tas ett nytt gränssnitt i bruk 23.11.2019. Ändringen förutsätter att man i fortsättningen i tulldeklarationen som förklaring till tilläggskoden för särskild upplysning XAJ ska ange Y040 (registreringsnummer för mervärdesskatt som importmedlemsstaten har tilldelat den importör som utsetts till eller godtagits som betalningsskyldig för mervärdesskatten enligt artikel 201 i mervärdesskattedirektivet) eller Y042 (det registreringsnummer för mervärdesskatt som importmedlemsstaten har tilldelat skatterepresentanten).

Uppgiften anges i fortsättningen i formen Y-kod + landskod + momsnummer, dvs. Y040SE23322233443.

Kundanvisning: Tillämpning av 94 b § i mervärdesskattelagen vid tullförfarande 42xx vid import

Mera information: yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)tulli.fi

Kundmeddelande