Hoppa till innehåll

Tilläggstullarna på amerikanska varor påverkar förfarandet för aktiv förädling

3.9.2018 13.55
Pressmeddelande

Tilläggstullar har införts på vissa varor med ursprung i Förenta staterna som importerats till Europeiska unionen den 20 juni 2018 eller därefter. Uppbörden av tilläggstullarna började den 22 juni 2018.

Tilläggstullarna påverkar förfarandet för aktiv förädling på så sätt att tilläggstullar inte uppbärs då varor hänförs till förfarandet, men om en tullskuld uppkommer för varorna så uppbärs tilläggstullarna. 

Tillstånd till användning av likvärdiga varor (art. 223 i UTK, art 169 i DA) kan beviljas på vissa villkor, dock inte t.ex. för varor som omfattas av tilläggstull. För de varor med ursprung i Förenta staterna som omfattas av tilläggstullarna beviljas nu inte tillstånd till användning av likvärdiga varor, även i de fall där detta har tillåtits i ett tidigare beviljat tillstånd.

Tillstånd till aktiv förädling kan eventuellt omfatta förenklat avslutande av förfarandet. Detta kan inte heller längre tillämpas på varor för vilka tilläggstullar uppbärs (art. 324.2 a i GF).

Tilläggstullarna på amerikanska varor är inte sådana bevis för att väsentliga intressen för tillverkare i unionen påverkas negativt som avses i art. 166 i DA. Därmed föranleder tilläggstullarna på varor med ursprung i Förenta staterna inte direkt en undersökning av de ekonomiska villkoren i fråga om tillståndsansökningarna.

Produkter som omfattas av tilläggstullar

Tilläggstullarna infördes genom kommissionens nya förordning (EU) 2018/886, som publicerades i EU:s officiella tidning den 21 juni 2018. Genom denna förordning ändrades förordning (EU) 2018/724, som publicerades i EU:s officiella tidning den 17 maj 2018.

Bilaga I till kommissionens förordning innehåller en förteckning över de varor på vilka tilläggstullarna genast började tillämpas. Tilläggstullar uppbärs bl.a. för följande produkter och produktgrupper: majs, trädgårdsbönor, ris, jordnötssmör, apelsinsaft, tranbärs- och lingonsaft, whiskey, cigaretter, preparat för skönhetsvård, skjortor av trikå, byxor, sänglinne, skodon för män, järn och stål, varor av järn och stål, aluminium, motorcyklar, båtar samt spelkort.

Mera information: yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)tulli.fi

Kundmeddelande