Hoppa till innehåll

Tilläggstullar på vissa varor med ursprung i USA

Utgivningsdatum 4.4.2011 15.32 | Publicerad på svenska 18.1.2017 kl. 13.13
Pressmeddelande

52/2011, RAS/LK

Vid import av vissa varor med ursprung i Amerikas förenta stater infördes tilläggstullar den 1 maj 2005. Tilläggstullen utgörs av en värdetull på 15 %. Kommissionen granskar årligen tilläggstullens storlek och/eller produktomfattningen och ändrar dem vid behov.

Produktomfattningen har nu minskats med verkan fr.o.m. den 1 maj 2011 och tilläggstullen tas bara ut för varor med följande KN-nummer

0710 40 00

sockermajs

8705 10 00

kranbilar

9003 19 30

bågar för glasögon, av oädel metall

Ursprung

Med varor med ursprung i Förenta staterna avses varor som tillverkats där och som importeras därifrån till gemenskapen antingen direkt eller via ett annat tredje land. Varans ursprung bestäms då enligt gemenskapens tullkodex (ursprung som inte medför förmånsbehandling) och ursprunget ska gå att bevisa vid anfordran. Vid import av varor som omfattas av tilläggstullen direkt från Förenta staterna ska tilläggstull alltid uppbäras, om det inte går att på ett tillbörligt sätt bevisa att varorna har ursprung i något annat land än USA. Ursprunget kan bevisas med ett ursprungscertifikat utfärdat av en handelskammare eller ett motsvarande organ eller med något annat tillförlitligt dokument.

Förordningarna:
Rådets förordning (EG) nr 2913/92 (tullkodexen)
Rådets förordning (EG) nr 673/2005, EUT L 110/30.4.2005, TMD 83/2005
Kommissionens förordning (EG) nr 632/2006, EUT L 111/25.4.2006, TMD 93/2006
Kommissionens förordning (EG) nr 409/2007, EUT L 100/17.4.2007, TMD 68/2007
Kommissionens förordning (EG) nr 283/2008, EUT L 86/28.3.2008, rättelse EUT 98/10.4.2008
Kommissionens förordning (EG) nr 317/2009, EUT L 100/18.4.2009
Kommissionens förordning (EG) nr 305/2010, EUT L 94/15.4.2010
Kommissionens förordning (EG) nr 311/2011, EUT L 86/1.4.2011

Mera information:
Liisa Kangassalo, tfn 040 332 2101 (tilläggstullar),
Minna Raitanen tfn 040 332 2419 (ursprungsärenden) eller
e-post fornamn.efternamn@tulli.fi

TMD