Hoppa till innehåll

Tiettyjen USA:n alkuperää olevien tavaroiden ylimääräiset tuontitullit

Julkaisuajankohta 4.4.2011 15.32
Tiedote

52/2011, RAS/LK

Ylimääräiset tuontitullit (lisätullit) otettiin käyttöön 1.5.2005 tiettyjen Amerikan yhdysvalloista peräisin olevien tuotteiden tuonnissa. Ylimääräisen tuontitullin määrä on 15 % arvotulli. Komissio tarkastelee vuosittain tullin määrää ja/tai tuotekatetta ja muuttaa niitä tarvittaessa.

1.5.2011 lukien tuotekatetta on supistettu ja ylimääräistä tuontitullia kannetaan ainoastaan seuraavista CN-nimikkeisiin luokiteltavista tavaroista:

0710 40 00

sokerimaissi

8705 10 00

nosturiautot

9003 19 30

silmälasien kehykset, epäjaloa metallia

Alkuperä

Amerikan yhdysvalloista peräisin olevilla tavaroilla tarkoitetaan siellä tuotettuja tai valmistettuja tavaroita, jotka tuodaan yhteisöön joko suoraan Yhdysvalloista tai sitten jonkin kolmannen maan kautta. Tavaran alkuperä määräytyy tällöin yhteisön tullikoodeksin mukaisesti (muu kuin etuuskohteluun oikeuttava alkuperä), ja alkuperä on vaadittaessa voitava todistaa. Tuotaessa lisätullin alaisia tavaroita suoraan Yhdysvalloista, on lisätulli aina kannettava, ellei voida asianmukaisesti todistaa, että tavaran alkuperä on muu kuin USA. Alkuperän todistaminen tapahtuu kauppakamarin tai vastaavan elimen antamalla alkuperätodistuksella tai muulla luotettavalla asiakirjalla.

Asetukset:
Neuvoston asetus (EY) N:o 2913/92 (tullikoodeksi)
Neuvoston asetus (EY) N:o 673/2005, EUVL L 110/30.4.2005, Tht 83/6.5.2005
Komission asetus (EY) N:o 632/2006, EUVL L 111/25.4.2006, Tht 93/5.5.2006
Komission asetus (EY) N:o 409/2007, EUVL L 100/17.4.2007, Tht 68/27.4.2007
Komission asetus (EY) N:o 283/2008, EUVL L 86/28.3.2008, oikaisu EUVL L 98/10.4.2008
Komission asetus (EY) N:o 317/2009, EUVL L 100/18.4.2009
Komission asetus (EY) N:o 305/2010, EUVL L 94/15.4.2010
Komission asetus (EY) N:o 311/2011, EUVL L 86/1.4.2011

Lisätietoja          
Liisa Kangassalo, p. 040 332 2101, (lisätullit),
Minna Raitanen, p. 040 332 2419, (alkuperäasiat) tai
sähköpostilla etunimi.sukunimi@tulli.fi

THT