Hoppa till innehåll

Tilläggstullar på vissa produkter med ursprung i Förenta staterna 22.6.2018

21.6.2018 14.02
Pressmeddelande

Genom kommissionens förordning 2018/886 har tilläggstullar införts på vissa produkter med ursprung i Förenta staterna som importerats till Europeiska unionen den 20 juni 2018 eller därefter. Förordningen publicerades den 21 juni 2018 i Europeiska unionens officiella tidning, och tullarna tas ut från och med den 22 juni 2018. Genom förordningen ändras förordning nr 2018/724, som publicerades i EU:s officiella tidning den 17 maj 2018.

Bilaga I till förordningen innehåller en förteckning över de varor på vilka tilläggstullarna börjar tillämpas genast. Tilläggstull tas ut för bl.a. följande produkter och produktgrupper: majs, trädgårdsbönor, ris, jordnötssmör, apelsinsaft,  tranbärs- och lingonsaft, whisky, cigaretter, preparat för skönhetsvård, skjortor av trikå, byxor, sänglinne, skodon för män, järn och stål, varor av järn och stål, aluminium, motorcyklar, båtar samt spelkort. Tilläggstullen på spelkort (KN-nummer 9504 40 00) är en värdetull på 10 procent, på övriga produkter en värdetull på 25 procent. I bilaga II till förordningen finns en förteckning över varor på vilka tilläggstullen kan börja tillämpas senare.

Tilläggstullen tillämpas inte på varor

  1. om de före den 17 maj 2018 beviljats en importlicens med tullbefrielse eller nedsatt tull
    eller
  2. om importören kan bevisa att varorna exporterats från Förenta staterna till EU före den 20 juni 2018.


I samband med förtullningen kan importören uppge tilläggskoden för särskild upplysning XEQ, om importören har bevis på att varorna avgått före den 20 juni 2018. Alternativt kan importören ansöka om återbetalning av betalda tilläggstullar hos Tullens enhet för omprövning inom tre år från dagen för underrättelse om tullskulden. Ansökan om omprövning ska skickas per e-post till kirjaamo(at)tulli.fi eller per post till Tullen/Omprövning vid import, PB 512, 00101 Helsingfors. I omprövningsansökan ska importören bevisa att varorna exporterats från Förenta staterna till EU före den 20 juni 2018.

Ursprung

Med varor med ursprung i Förenta staterna avses varor som tillverkats där och som importeras till unionen antingen direkt därifrån eller via ett tredje land.  Varans ursprung bestäms då enligt unionens tullkodex (ursprung som inte medför förmånsbehandling) och ursprunget ska gå att bevisa vid anfordran. Vid import av varor som omfattas av tilläggstullen direkt från Förenta staterna ska tilläggstull alltid tas ut, om det inte går att på behörigt sätt bevisa att varorna har ursprung i något annat land än USA. Ursprunget kan bevisas med ett ursprungscertifikat utfärdat av en handelskammare eller motsvarande organ eller med något annat tillförlitligt dokument.  

Förordningens bilaga I, kompletterad med riktgivande produktbeskrivningar.

Mera information:

yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)tulli.fi

Kundmeddelande