Hoppa till innehåll

Tilläggstullar på vissa produkter med ursprung i Förenta staterna 10.11.2020

Utgivningsdatum 10.11.2020 14.37
Pressmeddelande

Genom kommissionens förordning 2020/1646 har tilläggstullar införts på vissa produkter med ursprung i Förenta staterna som importerats till Europeiska unionen den 10 november 2020 eller därefter. Ärendet hänför sig till tvister mellan EU och USA gällande flygplan. Förordningen publicerades den 9 november 2020 i Europeiska unionens officiella tidning. Tullarna tas ut från och med den 10 november 2020. 

Bilaga I till förordningen innehåller en förteckning över varor som omfattas av en tilläggstull på 15 procent. Tilläggstullarna tillämpas på luftfartyg. Bilaga II till förordningen innehåller en förteckning över varor som omfattas av en tilläggstull på 25 procent. Dessa tilläggstullar tillämpas på bl.a. varor som hör till följande produktgrupper: fisk, musslor, ost, grönsaker, nötter, frukt, vete, oljor, kakaoberedningar, kaffe, te, andra livsmedel, alkoholdrycker, tobaksprodukter, väskor, bomull, grävmaskiner, traktorer, vissa specialmotorfordon och spelapparater. Tilläggstullarna kan kontrolleras på Taric-tjänsten eller på Fintaric.

Tilläggstullen tillämpas inte på varor om 
1. de före den 10 november 2020 beviljats en importlicens med tullbefrielse eller nedsatt tull 
eller
2. importören kan bevisa att varorna exporterats från Förenta staterna till EU före den 10 november 2020.

Importören kan i samband med förtullningen uppge tilläggskoden för särskild upplysning XEQ, om importören har bevis på att varorna lämnat USA före den 10 november 2020. Alternativt kan importören ansöka om återbetalning av betalda tilläggstullar hos Tullens enhet för omprövning inom tre år från dagen för underrättelse om tullskulden. Ansökan om omprövning ska skickas per e-post till kirjaamo(at)tulli.fi eller per post till Tullen/Omprövning vid import, PB 512, 00101 Helsingfors. I omprövningsansökan ska importören bevisa att varorna avgått från Förenta staterna till EU före den 10 november 2020.

Mera information:
yritysneuvonta.lupa-asiakkaa(at)tulli.fi

Kundmeddelande